"Jesus och fåren" Tegneby fh
Foto: Anna Dahl

Vad tror och gör en kyrka?

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.

Områden inom Svenska kyrkan

Dessa fyra områden ligger till grund för varje församlings arbete och för hela Svenska kyrkan. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och i en kristen gemenskap.

Församlingen har ansvar för verksamheten för alla som bor i och besöker församlingen.

Gudstjänst

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Nästan alltid förekommer psalmsång, läsning ur bibeln, tolkning av vad bibelordet betyder för oss här och nu genom predikan eller reflektion och bön. Ofta firas också nattvard. På Orust firar vi olika former av gudstjänster, flera dagar i veckan.

Mission

Mission betyder ”sändning” och speglar det uppdrag som lärjungarna fick av Jesus, att vittna för andra om sin tro. I kyrkans uppdrag handlar mission alltså om att berätta om vår tro och skapa verksamhet som speglar hur Jesus behandlade människor. Det gäller lokalt som globalt.

Kanske tänker du på internationellt arbete när du hör ordet mission? Svenska kyrkan på Orust stöttar en rad olika projekt utomlands.

Undervisning

Jesus undervisade hela sitt liv, genom liknelser och samtal ville han visa på Guds kärlek.

Om vi vidgar begreppet undervisning kan vi säga att i alla möten med människor lär vi oss något nytt om varandra och om oss själva.

När vi tänker på undervisning idag tänker vi kanske främst på konfirmander, men på Orust har vi även ett antal studie- och samtalsgrupper för vuxna. 

Diakoni

Diakoni kallas ofta kyrkans sociala arbete. Vi möter människor enskilt och i olika grupper, i glädje och sorg.

Om kristen tro

Svenska Kyrkans hemsida innehåller många förklarande och bra texter om kristen tro

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:1

Kristen tro

Kristen tro har tagit sig olika uttryck i olika kulturer och i olika tider, men kärnan är densamma. Vi tror på Gud, på hans son Jesus Kristus och på den Helige Ande.

Knäppta händer i bön

Bön och förbön

Bön är hjärtas samtal med Gud.

Altare i Mollösunds kyrka

Gudstjänst och mässa

Gudstjänst är ett centralt begrepp i Svenska kyrkans uppdrag. På Orust firar vi olika former av gudstjänster, flera dagar i veckan.

Diakoni, socialt arbete

Våra diakoner är med och skapar mötesplatser i olika sammanhang. Mellan människor och mellan människor och Gud. 

Samtal

Ibland är livet inte lätt att leva. Erfarenheter visar att det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen.

Inför helgen

Aktuell söndags bibeltexter och annan information. Du kan även läsa Tankar inför helgen om du önskar.