Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan på Orust Besöksadress: Vid Tegneby kyrka, 47397 Henån Postadress: Tegneby 508, 47397 Henån Telefon:+46(304)26400 E-post till Svenska kyrkan på Orust

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad tror och gör en kyrka?

Kyrkans uppdrag är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Områden inom Svenska kyrkan

Dessa fyra områden ligger till grund för varje församlings arbete och för hela Svenska kyrkan. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och i en kristen gemenskap.

Församlingen har ansvar för verksamheten för alla som bor i och besöker församlingen.

Gudstjänst

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Nästan alltid förekommer psalmsång, läsning ur bibeln, tolkning av vad bibelordet betyder för oss här och nu genom predikan eller reflektion och bön. Ofta firas också nattvard. På Orust firar vi olika former av gudstjänster, flera dagar i veckan.

Mission

Mission betyder ”sändning” och speglar det uppdrag som lärjungarna fick av Jesus, att vittna för andra om sin tro. I kyrkans uppdrag handlar mission alltså om att berätta om vår tro och skapa verksamhet som speglar hur Jesus behandlade människor. Det gäller lokalt som globalt.

Kanske tänker du på internationellt arbete när du hör ordet mission? Svenska kyrkan på Orust stöttar en rad olika projekt utomlands.

Undervisning

Jesus undervisade hela sitt liv, genom liknelser och samtal ville han visa på Guds kärlek.

Om vi vidgar begreppet undervisning kan vi säga att i alla möten med människor lär vi oss något nytt om varandra och om oss själva.

När vi tänker på undervisning idag tänker vi kanske främst på konfirmander, men på Orust har vi även ett antal studie- och samtalsgrupper för vuxna. 

Diakoni

Diakoni kallas ofta kyrkans sociala arbete. Vi möter människor enskilt och i olika grupper, i glädje och sorg.

Om kristen tro

Svenska Kyrkans hemsida innehåller många förklarande och bra texter om kristen tro

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:1