Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan på Orust Besöksadress: Vid Tegneby kyrka, 47397 Henån Postadress: Tegneby 508, 47397 Henån Telefon:+46(304)26400 E-post till Svenska kyrkan på Orust

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni, socialt arbete

Våra diakoner är med och skapar mötesplatser i olika sammanhang. Mellan människor och mellan människor och Gud. 

Diakoni på Orust

Vad är diakoni?

Diakoni är kyrkans utsträckta händer. Med Kristus som kraftkälla söker vi vara till tjänst för vår medmänniska.

Det diakonala arbetet på Orust leds av en diakon, tillsammans och i samverkan med diakoniassistenter. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter handlar bland annat om att:

  • Erbjuda kontaktskapande mötesplatser.
  • Göra hembesök.
  • Ha enskilda samtal, där vi kan vara bollplank i livets labyrinter.
  • Vara stöd i sorg.
  • Erbjuda ekonomiskt och socialt stöd i utsatta situationer.
  • Bedja för människor och ta emot föbönsämnen.
  • Uppmuntra till diakonal tjänst, ideellt arbete, för sin nästa.

Diakon har tystnadsplikt, men även anmälningsplikt vilket innebär att anmälan måste göras om misstanke finns att barn far illa. 

Läs mer om diakoni på Svenska kyrkans nationella hemsida.

Även präster utför diakonala arbetsuppgifter.

Jag vill prata med någon en stund. Jag behöver dela livet.

Vi som arbetar med diakoni

Karin Hansson

Karin Hansson

Svenska kyrkan på Orust

Diakon

Mer om Karin Hansson

Arbetar för hela Svenska kyrkan på Orust, kontor i Kyrkans hus i Ellös.

Elin Johansson

Elin Johansson

Svenska kyrkan på Orust

Diakoniassistent

Cecilia Williamsson

Cecilia Williamsson

Svenska kyrkan på Orust

Diakoniassistent

Swisha för Diakoni, Kyrkkaffe och gemenskapsluncher På Orust

Kyrkkaffe och gemenskapsluncher Orust - 123 113 113 5

Diakonin på Orust - 123 098 42 78

Läs mer om hur du använder och laddar ner Swish på www.getswish.se.