Foto: Anna Dahl

Diakoni, socialt arbete

Våra diakoner är med och skapar mötesplatser i olika sammanhang. Mellan människor och mellan människor och Gud. 

Diakoni på Orust

Vad är diakoni?

Diakoni är kyrkans utsträckta händer. Med Kristus som kraftkälla söker vi vara till tjänst för vår medmänniska.

Det diakonala arbetet på Orust leds av en diakon, tillsammans och i samverkan med diakoniassistenter. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter handlar bland annat om att:

 • Erbjuda kontaktskapande mötesplatser.
 • Göra hembesök.
 • Ha enskilda samtal, där vi kan vara bollplank i livets labyrinter.
 • Vara stöd i sorg.
 • Erbjuda ekonomiskt och socialt stöd i utsatta situationer.
 • Bedja för människor och ta emot föbönsämnen.
 • Uppmuntra till diakonal tjänst, ideellt arbete, för sin nästa.

Diakon har tystnadsplikt, men även anmälningsplikt vilket innebär att anmälan måste göras om misstanke finns att barn far illa. 

Läs mer om diakoni på Svenska kyrkans nationella hemsida.

Även präster utför diakonala arbetsuppgifter.

Jag vill prata med någon en stund. Jag behöver dela livet.

Vi som arbetar med diakoni

  Swisha för Diakoni, Kyrkkaffe och gemenskapsluncher På Orust

  Kyrkkaffe och gemenskapsluncher Orust - 123 113 113 5

  Diakonin på Orust - 123 098 42 78

  Läs mer om hur du använder och laddar ner Swish på www.getswish.se.