Altare i Mollösunds kyrka
Foto: Anna Dahl

Gudstjänst och mässa

Gudstjänst är ett centralt begrepp i Svenska kyrkans uppdrag. På Orust firar vi olika former av gudstjänster, flera dagar i veckan.

Gudstjänster och teman

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Kommande gudstjänster hittar du här. Gudstjänsternas olika teman följer Kyrkoårets kalender. 

Gudstjänst och mässa

När vi annonserar använder vi orden gudstjänst och mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard. 

ANDRA GUDSTJÄNSTFORMER
Ceremoniella gudstjänster är dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster.

Familjegudstjänst eller Familjemässa har alltid barnen i fokus. Ofta är barn också medverkande i gudstjänsten på något sätt.

Friluftsgudstjänster firas som en vanlig gudstjänst fast utomhus. Flera av församlingarna på Orust har vackra platser dit de återkommer för sina friluftsgudstjänster.

Musikgudstjänster har musiken i fokus, det kan vara en kör, en solist eller instrumentalist. En präst medverkar alltid med välkomstord och en kortare andakt.

Temagudstjänst eller Temamässa kan exempelvis kallas för Skördegudstjänst, Lovsångsmässa, Förbönsmässa, eller något annat. De är utformade som en vanlig gudstjänst eller mässa men det bestämda temat kan lyftas fram i allt från utsmyckning till sånger och texter.

Veckomässa firar vi mitt i veckan. Mässan är enkel att förstå och är tar cirka 30 minuter. Att få stilla sig och fira nattvard tillsammans under enkla former är något som uppskattas av många.