Altare i Mollösunds kyrka
Foto: Anna Dahl

Gudstjänst och mässa

Gudstjänst är ett centralt begrepp i Svenska kyrkans uppdrag. På Orust firar vi olika former av gudstjänster, flera dagar i veckan.

Gudstjänster och teman

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Kommande gudstjänster hittar du här. Gudstjänsternas olika teman följer Kyrkoårets kalender. 

Gudstjänst och mässa

När vi annonserar använder vi orden gudstjänst och mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard. 

ANDRA GUDSTJÄNSTFORMER
Ceremoniella gudstjänster är dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster.

Familjegudstjänst eller Familjemässa har alltid barnen i fokus. Ofta är barn också medverkande i gudstjänsten på något sätt.

Friluftsgudstjänster firas som en vanlig gudstjänst fast utomhus. Flera av församlingarna på Orust har vackra platser dit de återkommer för sina friluftsgudstjänster.

Musikgudstjänster har musiken i fokus, det kan vara en kör, en solist eller instrumentalist. En präst medverkar alltid med välkomstord och en kortare andakt.

Temagudstjänst eller Temamässa kan exempelvis kallas för Skördegudstjänst, Lovsångsmässa, Förbönsmässa, eller något annat. De är utformade som en vanlig gudstjänst eller mässa men det bestämda temat kan lyftas fram i allt från utsmyckning till sånger och texter.

Veckomässa firar vi mitt i veckan. Mässan är enkel att förstå och är tar cirka 30 minuter. Att få stilla sig och fira nattvard tillsammans under enkla former är något som uppskattas av många. 

 

Gudstjänstkalender

Hitta den tid och plats för gudstjänst som passar dig.

Gudstjänst och bön i vardagen

Välkommen på vardagsgudstjänster, veckomässor, bibelsamtal, aftonböner och alphakurser. När det passar dig i din vardag.

Appar

Här kan du läsa om några av Svenska kyrkans appar. Kyrkguiden som hjälper dig hitta kyrkor och evenemang, Kyrkan – en interaktiv app för barn i förskoleåldern och utlandskyrkans app.

Kollekt och Swish-nummer

Kollekten är en insamling till välgörande ändamål som görs i samband med söndagarnas gudstjänster. Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål. Övriga söndagar beslutar församlingarna själva vart pengarna ska gå. Här hittar du Swish-nummer och mer information.

Familjegudstjänster

En familjegudstjänst har alltid barnen i fokus. Ofta är barn också medverkande i gudstjänsten på något sätt. Läs mer för att se höstens familjegudstjänster.

"Jesus och fåren" Tegneby fh

Vad tror och gör en kyrka?

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.