Foto: Helena Sandström

Glasmosaiken i Skårs kyrka

Följ korta tankar kring glasmosaiken i Skårs kyrka

Fönstren i Skårs kyrka är komponerade av konstnären Joël Mila och tillkom i två olika omgångar. I januari 1964 invigdes två stora fönster i bakre delen av kyrkorummet, ”Den förlorade sonen” och ”Såningsmannen”. Ovanför dem två små fönster som tillsammans med ytterlige två intilliggande avbildar ”Skapelsen”.

I december 1966 kompletterades med ytterligare tio fönster.

Under våren/försommaren 2020 lägger vi ut en serie på Facebook som heter Musik och mosaik där Anna Märta Leijon och Stina Persson, talar och spelar, ett fönster i taget.

Filmerna kommer att publiceras här allt eftersom.