Här kan du betala med Swish.

Swish i Edsberg och Mosjö-Täby

Du kan betala eller lämna din gåva med Swish i våra församlingar.

Swishnummer i våra församlingar

Edsbergs församling – Kollekt/Gåva, 123 237 26 13

Edsbergs församling – Servering/försäljning, 123 343 12 44

Mosjö-Täby församling – Kollekt/Gåva, 123 343 12 51

Mosjö-Täby församling – Servering/försäljning, 123 464 26 90

EMT – Lokalhyra, 123 690 72 57

 

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13) .

E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka