Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi har swish

Du kan betala eller lämna din gåva med swish i våra församlingar.

Swishnummer i våra församlingar

 

Edsbergs församling – Kollekt/Gåva, 123 237 26 13

Edsbergs församling – Servering/försäljning, 123 343 12 44

Mosjö-Täby församling – Kollekt/Gåva, 123 343 12 51

Mosjö-Täby församling – Servering/försäljning, 123 464 26 90

EMT – Lokalhyra, 123 690 72 57

 

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar
Postadress:
 Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar,
Prästgårdsvägen 34
702 33 Örebro 

Här hittar du våra besöksadresser

Telefon: 019-15 45 00 (Informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: edsbergs.mosjo-taby.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar på Facebook

Församlingarnas kyrkor:
Mosjö kyrka
Täby kyrka
Edsbergs kyrka
Hackvads kyrka
Kräcklinge kyrka
Tångeråsa kyrka