Valnämnden i Örebro pastorat

Svenska kyrkan genomför kyrkoval till pastorat, stift och nationella kyrkomötet var fjärde år och det är valnämnden som ansvarar för valets genomförande i Örebro pastorat.

Örebro pastorat utgör en valkrets som är indelad i ett antal valdistrikt. Kyrkovalet går av stapeln tredje söndagen i september och inleds med en två veckor lång förtidsröstning.

Kyrkovalsverksamhet pågår under hela mandatperioden. För valnämnden innebär det att man sammanträder en gång årligen under mandatperiodens två första år för att sedan öka till mellan tre till fem gånger per år desto närmare kyrkovalet man kommer.

Valnämnden och dess ordförande utses av kyrkofullmäktige och består under mandatperioden 2018–2021 av:

Ledamöter

Marianne Thor, ordf

Elona Malm

Lennart Eriksson, vice ordf

Karin Forsling

Ingmarie Rudin Gustavsson

Ersättare

Gunnar Lidén

Ann-Katrin Jondelius

Göran H Johansson