Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Valnämnden i Örebro pastorat

Svenska kyrkan genomför kyrkoval till pastorat, stift och nationella kyrkomötet var fjärde år och det är valnämnden som ansvarar för valets genomförande i Örebro pastorat.

Svenska kyrkan håller val till riks-, stifts-och pastoratsnivå vart fjärde år. Pastoratets valnämnd har till uppgift att organisera och genomföra kyrkovalen i Örebro pastorat till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet.

Örebro pastorat utgör en valkrets som är indelad i ett antal valdistrikt.

Det senaste kyrkovalet genomfördes 2021 och nästa kyrkoval hålls söndagen den 21 september 2025. Det är alltid tredje söndagen i september, och inleds med en två veckor lång period då det finns möjlighet att förtidsrösta.

Kyrkofullmäktige utser ledamöter och ersättare i valnämnden och beslutar om ordförande och vice ordförande. 

Ledamöter

Under nuvarande mandatperiod, 2022-2025, har valnämnden sex ledamöter och fyra ersättare.

Ordinarie

Marianne Thor, (s), (ordförande)
Ingmarie Rudin Gustavsson, (posk), (vice ordförande)
Tommy Ahlberg, (s)
Robert Mörk, (s)
Karin Forsling, (posk)
Mats Einestam, (bs)

Ersättare

Carola Johansson, (s)
Barbro Andersson, (s)
Alazar Menghestu, (posk)
Ann-Katrine Jondelius, (bs)

Valnämnden: protokoll

Här finns de senaste protokollen från valnämndens sammanträden. Vill du ta del av ett tidigare protokoll ber vi dig ringa Informationsservice, 019-15 45 00.