Bilden visar hur mat packas upp på Matcentralen, Örebro Stadsmission.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Örebro Stadsmission

Svenska kyrkan Örebro pastorat var med och startade Örebro Stadsmission hösten 2015. Örebro Stadsmission är en ideell förening som bedriver verksamheter för människor i utsatthet, hemlöshet och missbruk.

Mer om Örebro stadsmission

  • Örebro Stadsmission är en idéburen och politiskt obunden hjälporganisation som stöttar människor i utsatthet.
  • Verksamheten utgår från en kristen humanistisk värdegrund.
  • Bland verksamheterna finns bland annat Porten, en öppen dagverksamhet för människor som lever i utanförskap i form av exempelvis hemlöshet eller missbruk.
  • De största bidragsgivarna är Örebro kommun och Svenska kyrkan i Örebro.
  • Örebro Stadsmission grundades 30 november 2015 på initiativ av och efter en utredning från Svenska kyrkan i Örebro. 18 kyrkor/församlingar var med vid bildandet. Förutom de åtta församlingar som ingår i Svenska kyrkan Örebro pastorat, var det: Betaniakyrkan, Betelkyrkan, Betlehemskyrkan, Brickebergskyrkan, Filadelfiakyrkan, Hagakyrkan, Immanuelskyrkan, Korskyrkan, S:t Eskils Katolska församling och Vasakyrkan
  • Hösten 2020 var 24 församlingar medlemmar i Örebro Stadsmission.

 

Aktuellt från Svenska kyrkan i Örebro