Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Örebro Stadsmission

Svenska kyrkan Örebro pastorat var med och startade Örebro Stadsmission hösten 2015. Örebro Stadsmission är en ideell förening som bedriver verksamheter för människor i utsatthet, hemlöshet och missbruk. Monica Gunnarsson är direktor.

Örebro Stadsmission har fått en flygande och intensiv start. Second hand-butiken på Köpmangatan 31 är igång med Anna Örenius som verksamhetschef. Sommaren 2016 införlivades även Porten Dorkas och Café Deed i Örebro Stadsmission.

Håll dig uppdaterad – följ Örebro Stadmission på Facebook

Gilla Facebook-sidan Örebro Stadsmission så hänger du med i vad som är på gång. Du kan också kolla in Örebro Stadsmissions webbplats och följa verksamheten på instagram.

Kontakt Örebro Stadsmission

Second hand-butiken i city
Butikens öppettider: Vardagar 10–18, lördagar 10–16.
Tfn: 019-31 31 10
Besöksadress: Köpmangatan 31
E-post: secondhandbutiken@orebrostadsmission.se

Kansli och växel
Tfn: 019-31 31 00
Besöksadress och postadress kansli: Örebro Stadsmission, Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro.
E-post: info@orebrostadmission.se

Vill du bli volontär?
Skicka e-post till volontar@orebrostadsmission.se

Aktuellt från Svenska kyrkan i Örebro

Mer om Örebro stadsmission

Örebro Stadsmissio är en ideell förening som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk; barn, ungdomar och äldre. Örebro Stadsmission utmanar och kompletterar samhällets insatser för människor i utsatta livssituationer. Metoderna är social omsorg, socialt företagande och utbildning. Allt arbete sker utifrån en kristen grundsyn.

Den 7 april 2016 invigdes Örebro Stadsmissions second hand-butik på Köpmangatan 31. Fler verksamheter som planeras är råd- och stödverksamhet för EU-migranter, socialt företagande som t.ex. café, skapande mötesplats för ungdomar, försäljning av enkla tjänster (s.k. Blixtjobb) och olika typer av lågtröskelsysselsättning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden t.ex. REMAKE återbruk.

Örebro Stadsmission bildades 30 november 2015 av 18 församlingar/kyrkor i Örebro. Förutom de åtta församlingarna som ingår i Svenska kyrkan Örebro pastorat, var det Betaniakyrkan, Betelkyrkan, Betlehemskyrkan, Brickebergskyrkan, Filadelfiakyrkan, Hagakyrkan, Immanuelskyrkan, Korskyrkan, S:t Eskils Katolska församling och Vasakyrkan.