Ett röstkort till kyrkovalet kommer in genom brevlådeinkastet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet – så går det till

Nyhet Publicerad Ändrad

Vem får rösta? När kommer röstkortet? Vad betyder de olika valsedlarna? Här hittar du samlad, matnyttig information om kyrkovalet i Örebro pastorat.

Vem får rösta?

För att kunna rösta i kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Du står med i röstlängden där du är kyrkobokförd. Röstlängden tas ut 37 dagar före valdagen, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i kyrkobokföringen.

När kommer röstkortet?

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 2021. På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i. Där står också vallokalens adress och öppettider samt adress och öppettider för förtidningsröstning. Ta med röstkort och legitimation när du går och röstar. Om du blivit av med ditt röstkort, ring informationsservice på 019-15 45 00.

Vilka kan jag rösta på?

Sex nomineringsgrupper ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro: Arbetarepartiet socialdemokraterna, Borgerlig samverkan i Örebro pastorat, Frimodig kyrka, POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan), Sverigedemokraterna och ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan).

Vill du se vilka nomineringsgrupper som ställer upp i övriga val (stift och nationellt) och vilka personer som ställer upp för respektive nomineringsgrupp? På webben hittar du listor med alla fastställda grupper och kandidater för årets kyrkoval.

Vad betyder de tre valsedlarna?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till:

  • kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, som använder vita valsedlar
  • stiftsfullmäktige i Strängnäs stift, som använder rosa valsedlar
  • kyrkomötet på den nationella nivån, som använder gula valsedlar

Din röst påverkar alltså hur Svenska kyrkan styrs lokalt (Örebro pastorat), regionalt (Strängnäs stift) och nationellt. I varje församling ska det dessutom finnas ett församlingsråd. Efter kyrkovalet hålls nomineringsmöten till de olika församlingsråden i Örebro pastorat. På webben kan du läsa mer om alla nomineringsmöten i Örebro pastorat.

Val till kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna och resurserna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. Vita valsedlar.

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift, Örebro ligger i Strängnäs stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. Rosa valsedlar.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med t.ex. klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Gula valsedlar.

Var röstar jag under själva valdagen?

På röstkortet står det i vilken vallokal du kan rösta och öppettiderna. Ta med röstkort och legitimation. Det finns ytterligare två platser för röstmottagning på valdagen. Tid och plats hittar du på baksidan av ditt röstkort. Läs mer om att rösta på valdagen i Örebro pastorat.

Var och hur förtidsröstar jag?

Förtidsröstningen pågår normalt två verkor före själva valdaten. Vi har generösa öppettider på olika håll i pastoratet. Du hittar alla uppgifter om förtidsröstning här på webben.

Andra sätt att rösta

Det finns fem olika sätt att rösta i Örebro pastorat. Du kan rösta på valdagen eller förtidsrösta och har du inte den möjligheten kan du i stället rösta genom post eller bud. Nytt för i år är pastoratets bokningsbara ambulerande röstmottagning, ett team som kommer hem till dig som inte kan besöka din vallokal på grund av exempelvis allvarlig sjukdom eller ålder.

Kyrkoval och valnämnd

Vid kyrkoval får Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Vid valet 2021 slog valdeltagandet i Örebro pastorat nytt rekord och även förtidsröstningen ökade jämfört med valet 2017.