Bilden visar en hjärtballong mot blå himmel
Foto: Peggy Marco/ Pixabay

Uteblivna kollekter under pandemin drabbar människor i nöd – Svenska kyrkan i Örebro skänker 210 000 kronor

Att inte kunnat ha fysiska gudstjänster under pandemin, har påverkat Svenska kyrkans kollekter. ”De har minskat kraftigt och det drabbar människor i nöd. Därför har kyrkorådet för Örebro pastorat beslutat att kompensera för vårens uteblivna kollekter med 210 000 kronor” säger Timmy Leijen, kyrkorådets ordförande.

Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga, Brottsofferjouren, Örebro Stadsmission och Kvinnohuset är bara några av de organisationer som Svenska kyrkan Örebro pastorat skulle ha samlat in kollekt till under våren 2021.

– Men vi har inte kommit i närheten av våra vanliga insamlingsnivåer när vi haft digitala gudstjänster eller fysiska gudstjänster för enbart åtta personer, säger Anders Lennartsson, tf kyrkoherde.

Slår hårt mot hjälporganisationer

De uteblivna kollekterna slår hårt mot såväl hjälporganisationer som andra organisationer – exempelvis Svenska kyrkans unga och Svenska kyrkans kyrkosångsförbund. Örebro pastorat har sammanställt de insamlade kollekterna i samband med årets gudstjänster under perioden januari–april och jämfört dessa med kollekterna för januari–februari 2020 samt mars–april 2019.

– Totalt sett var 2021 års kollekter 154 000 kronor lägre än jämförande period, säger Anders Lennartsson.

Vid junisammanträdet fattade kyrkorådet beslut om att utbetala kollektkompensation om 200 000 kronor (för att även täcka upp för maj månad). Den största utbetalningen går till hjälporganisationen Act Svenska kyrkan, som får 60 000 kronor.

– Utöver själva kompensationen på 200 000 kronor ville kyrkorådet även ge 10 000 kronor till Nödrop Gaza, med tanke på den extremt svåra situation som råder där, säger Timmy Leijen.

Kompenserade även i julas

Det är inte första gången som kyrkorådet i Örebro pastorat kompenserar för uteblivna kollekter under pandemin. Vid decembersammanträdet fattade kyrkorådet beslut om att utbetala 177 000 kronor till olika organisationer som kompensation för uteblivna kollekter i samband med 2020 års adventsgudstjänster.

– Vi vill vara en öppen kyrka som sprider glädje, kärlek och hopp. Det är viktiga ledord för oss, säger Anders Lennartsson. Vi vill visa att vi bryr oss genom de organisationer som på många sätt är Guds utsträckta händer dit vi som kyrka inte når. Jag är glad att vi tillsammans kan göra gott i en svår tid.

Vid sammanträdet fattade kyrkorådet även beslut om att, från och med 2022, så ska Örebro pastorat skänka 1 procent av verksamhetsbudgeten till Act Svenska kyrkan. Tidigare har biståndsorganisationen fått 0,66 procent av pastoratets verksamhetsbudget.