Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fastan: Tankar och tips från Svenska kyrkan i Örebro

Fastan är en speciell – en tid att grubbla, ompröva, ta ansvar för orättvisorna i världen och avstå från något för att istället vinna något annat. I år börjar fastan onsdag 26 februari och avslutas på påskafton den 11 april. Läs om allt som är på gång – kanske vill du vara med och klimatfasta tillsammans med andra?

Fastan kan få vara en stund i livet då du stannar upp och ger dig själv mer tid för efteranke och bön – tid att komma närmare Gud. Om du fastar behöver det inte betyda att du inte äter. En kristen fasta kan vara att avstå från till exempel tv-tittande och Netflix, kött, godis, alkohol, sociala medier eller något annat. 

Klimatfasta tillsammans med andra

I år bjuder vi till exempel in till en fasteutmaning för dig som vill använda fastan till att minska det egna klimatavtrycket. 

Att göra världen lite bättre

En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. De pengar du inte använder kan istället gå till någon som behöver dem bättre än du gör. Under fastan pågår Act Svenska kyrkans stora fasteinsamling ”Stå på modets sida” som handlar om allas rätt att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld. Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut.

Fakta om fastan

FASTLAGEN
Fastlagen är tre festdagar som infaller före fastan. Fastlagen börjar med fastlagssöndag och avslutas med fettisdagen. 2020 infaller fastlagssöndagen den 23 februari och fettisdagen den 25 februari. Läs mer om fastlagssöndagen och fettisdagen.

ASKONSDAGEN
Fastan börjar på askonsdagen och i många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard. 2020 är det askonsdag den 26 februari. 

FASTEDAGAR I KRISTENDOMEN 
Fastan före påsk är den största. Men det finns flera olika fastedagar inom kristendomen. I en del kristna traditioner fastar man på onsdagar och fredagar. På onsdagar för att Jesus förråddes av Judas på just den dagen och på  fredagar för att Jesus korsfästes då.   Advent är en annan fastetid.   

FASTANS FÄRGER
Under fastan är färgerna i kyrkan blå eller lila, till exempel på prästens kläder och på altaret. Den lila eller blå färgen står för fasta och bot, det vill säga att ångra sig och erkänna sina fel, få Guds förlåtelse och gottgöra de fel vi gjort.