En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Miljöpolicy

Örebro kyrkogårdsförvaltning vill tillhöra framkanten när det gäller miljöarbete.

Miljöpolicy för örebro kyrkogårdsförvaltning

 

  • Vi har en hög målsättning när det gäller miljöfrågor.
  • Vi eftersträvar att vara en av de ledande kyrkogårdsförvaltningarna även inom miljöområdet.
  • Vi är medvetna om olika miljöbelastningar och arbetar fortlöpande med våra miljöplaner.
  • Vi informerar, engagerar och utbildar personalen.
  • Vi arbetar för en minskad energiförbrukning.

Miljösatsningar 

Krematoriet i Örebro var det första i landet som gick över till att elda med raffinerad rapsolja vid kremering. Som eldningsolja är rapsoljan koldioxidneutral och släpper ut betydligt mindre kväve än fossil eldningsolja. Rapsoljan är fullt nedbrytbar i naturen på 20 dagar. 2018 gjordes en större solenergisatsning när drygt 250 solpaneler installerades på ekonomiområdet vid Norra kyrkogården. I samband med en teknikuppdatering av krematoriet som färdigställdes 2020 uppgraderaderades ugnarna och systemet anslöts till fjärrvärmenätet. I och med anslutningen kan omkring 270 000 kWh årligen tas till vara istället för att gå förlorad som spillvärme. I filmen nedan berättar kyrkogårdschef Per Gustafsson mer om energisatsningarna.

Vinnare av energipriset

För satsningarna inom miljö och energiområdet tilldelades kyrkogårdsförvaltningen Örebrogalans energipris 2020 med följande motivering: 

”Med en ambitiös plan för att bidra till en hållbar framtid storsatsar vinnaren på en energieffektivisering av sina fastigheter. Med miljöbränslen som bas drivs verksamheten och dess fordonspark och med en effektiv teknink kan återvunnen energi tillföras samhället.”

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 & mån-ons kl. 13-14:30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186