Foto: Samuel Lindskog, Örebro läns museum

Kulturgravar.se

Kyrkogårdarna utgör fantastiska kulturmiljöer och kan berätta om vår historia på många sätt. Hittills finns korta filmer som berättar om Ekers kyrkogård och några av de personer som ligger begravda där att ta del av på Kulturgravar.se eller YouTube.

Vill veta mer om vår fascinerande kulturhistoria på kyrkogårdarna i Örebro pastorat så finns det nu filmer på webbsidan ”Kulturgravar.se” samt textade på YouTube att ta del av. Hittills finns det information om Ekers kyrkogård.

En skylt med QR-koden är även placerad vid kyrkogården så att alla besökare kan ta del av guiden.

Ekers kyrkogård

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 & mån-ons kl. 13-14:30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186