Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Katekumenat och Alphakurs

Här kan du läsa mer om katekumenat och Alpha.

Katekumenat och alhpakurs

Två ord som ibland dyker upp bland våra kurser och cirklar, är katekumenat och alphakurs.

Katekumenat är en bred introduktion till kristen tro och en vuxenväg till tro för dig som söker en tro eller vill fördjupa en tro som redan finns. Odöpt, okonfirmerad eller ovan vid kyrkans liv? Det spelar ingen roll. I en liten grupp får du dela din livsberättelse med andra, komma med frågor och sedan, i egen takt, växa i tron. Ordet katekumenat kommer från grekiskans ”katechein” och kan översättas med att vägleda, handleda, undervisa. Katekumenat kan fungera som en föreberedelse till både dop och konfirmation för den som önskar.

Alphakurs är en grundkurs i kristen tro. Den har vissa likheter med katekumenat, men medan katekumenatet handlar mer om delande av livsberättelser, bygger alphakursen på föreläsningar och har, som namnet antyder, mer drag av ”kurs” över sig – fast självklart med utrymme för samtal och dialog. Föreläsningarna i alphakursen kan behandla ämnen som ”Vem är Jesus?”, ”Vad ska vi ha kyrkan till?” eller ”Varför och hur ska jag berätta om min tro för andra?”.