Grön diakoni

Grön diakoni är ett arbete inom Svensk kyrkan i Örebro som rymmer flera olika mötesplatser och aktiviteter där du får vara med och odla och umgås med andra i naturen.

Som kristna ser vi jorden och skapelsen som en gåva att dela med kommande generationer. Grön diakoni rymmer flera olika möteslatser och aktiviteter där du får vara delaktig i det viktiga arbetet att förvalta vår skapelse. I Örebro har Svenska kyrkan bl.a. flera odlingsgrupper där vi ses och odlar grönsaker, kryddor och blommor som sedan blir till buketter till altaret i våra kyrkor.

Grön diakoni handlar både om ekologisk och social hållbarhet. Vi tror att odling och grön diakoni ger massor av positiva synergieffekter.

Vill du veta mer om grön diakoni är du välkommen att kontakta diakonistrategen Willy Höglund.

På gång i Örebro inom grön diakoni

Bilden visar jordklotet.

Engagera dig för klimatet tillsammans med Svenska kyrkan

Klimatförändringarnas effekter är kännbara redan idag. Vill du vara med och engagera dig? Här kan du läsa mer om vad Svenska kyrkan i Örebro har på gång.

Arbetsträning och praktik

Att ge plats för människor som är på väg till arbetsmarknaden är en viktig del i Svenska kyrkans sociala arbete. Här hittar du information om hur du kan ha praktik och arbetsträna hos oss i Svenska kyrkan i Örebro. Välkommen!