Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravplatser som återgår till kyrkogårdsförvaltningen

Många gravplatser har varit skyltade i minst två år med uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Vi söker med stöd av Begravningslagen gravrättsinnehavare. Det är av största vikt att alla med nedannämnda skylt kontaktar kyrkogårdsförvaltningen. I de fall ingen hör av sig kan gravrätten och därmed gravplatsen anses återlämnad enligt Begravningslagen 7 kap.19§.

Vilka gravplatser det gäller ser du nedan och på anslag på kyrkogårdarna.

Gravplatser som återgått till kyrkogårdsförvaltningen:

Norra kyrkogården

01 A 03 0027
01 A 09 0033
01 AB 0050
01 AC 0194
01 AD 0036
01 AH 0231
01 AJ 0046
01 AK 0039
01 Allén 0073
01 C 17 0021
01 Eken 0034

Längbro kyrkogård

02 Aspen 0126
02 Björken 0098
02 Dalen 0192
02 Furan 0304
02 Furan 0448
02 Gamla 0155-56
02 Gamla 0290
02 Gamla 0457
02 Gamla 0511-12
02 Gläntan 0239
02 Hagen 0065
02 Nya NV 0011
02 Nya NV 0024
02 Nya SV 0020
02 Nya SV 0067-68
02 Snäckan 0419
02 Snäckan 1207
02 Snäckan 1217
02 Spirean 0026
02 Spirean 0175
02 Spirean 0371
02 Stenen 0117
02 Stenen 0305

Almby kyrkogård

03 Gullvivan 0107
03 i-A 0072
03 Nya 0499
03 Nya 1255

Olaus Petri kyrkogård

Nikolai kyrkogård

04 B 0122-23
04 B 0323

Eker kyrkogård

Mosjö kyrkogård

07 Oxbäret 0194
07 VIII 0107

Edsbergs kyrkogård

Kräcklinge kyrkogård

11 Norra 0122

Hackvads kyrkogård

Tångeråsa kyrkogård

12 A 0018

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42