Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravplatser som återgår till Örebro kyrkogårdsförvaltning

Många gravplatser har varit skyltade i minst två år med uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Vi söker med stöd av Begravningslagen gravrättsinnehavare. Det är av största vikt att alla gravplatser som skyltas med en uppmaning att kontakta Örebro kyrkogårdsförvaltning, gör det. I de fall ingen hör av sig kan gravrätten och därmed gravplatsen anses återlämnad enligt Begravningslagen 7 kap.19§.

Vilka gravplatser det gäller ser du nedan och på anslag på kyrkogårdarna.

Gravplatser som skyltats i minst två år och nu återgår till kyrkogårdsförvaltningen:

Norra kyrkogården

01 A 07 0014
01 A 07 0044
01 A 11 0005
01 AB 0094
01 AC 0065
01 AC 0093
01 AC 0204
01 AC 0343
01 AD 0194
01 AD 0222
01 AF 0057
01 Almdungen 0491
01 B 07 0021
01 B 20 0003
01 Blomsterbågen 0007
01 BN 0142
01 D 01 0006
01 Dungen 0170
01 Eken 0212
01 Eken 0289
01 Eken 0419
01 Eken 0447
01 Eken 0481
01 Eken 0697
01 Eken 0710
01 ISLD 0015
01 Portalen 0074
01 Portalen 0114
01 Portalen 0137
01 Portalen 0142
01 UA 0079
01 UH 0133
01 Ängeln 0082

Längbro kyrkogård

02 Enen 0269
02 Furan 0238
02 Gamla 0033
02 Gamla 0038
02 Gamla 0162-63
02 Gamla 0455
02 Gläntan 0274
02 Snäckan 0434
02 Spirean 0078
02 Spirean 0415
02 Stenen 0210
02 Stenen 0333
02 Tuvan 0004

Almby kyrkogård

03 IV 0165-66
03 IV 0400
03 IV 0465
03 Nya 0672
03 Nya 1190
03 Rosen 0048
03 Rönnen 0039
03 Rönnen 0040
03 Rönnen 0138
03 Syrenen 0120
03 Trehörningen 0009

Olaus Petri kyrkogård

Nikolai kyrkogård

04 A 0243

Eker kyrkogård

Mosjö kyrkogård

07 Oxbäret 0002

Täby kyrkogård

Edsbergs kyrkogård

09 I 0125-26
09 III 0232-33

Kräcklinge kyrkogård

Hackvads kyrkogård

Tångeråsa kyrkogård

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42