Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravplatser som återgår till kyrkogårdsförvaltningen

Många gravplatser har varit skyltade i minst två år med uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Vi söker med stöd av Begravningslagen gravrättsinnehavare. Det är av största vikt att alla med ovannämnda skylt kontaktar kyrkogårdsförvaltningen. I de fall ingen hör av sig kan gravrätten och därmed gravplatsen anses återlämnad enligt Begravningslagen 7 kap.19§.

 

Vilka gravplatser det gäller ser du i länkarna nedan och på anslag på kyrkogårdarna.

Norra kyrkogården

Längbro kyrkogård

Almby kyrkogård

Olaus Petri kyrkogård

Nikolai kyrkogård

Eker kyrkogård

Mosjö kyrkogård

Edsbergs kyrkogård

Kräcklinge kyrkogård

Hackvads kyrkogård

Tångeråsa kyrkogård

 

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 & mån-ons kl. 13-14:30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186