Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravplatser återgår till kyrkogårdsförvaltningen

Många gravplatser har varit skyltade i minst två år med uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Vi söker med stöd av Begravningslagen gravrättsinnehavare. Det är av största vikt att alla med ovan nämnda skylt kontaktar kyrkogårdsförvaltningen. I de fall ingen hör av sig kan gravrätten och därmed gravplatsen anses återlämnad enligt Begravningslagen kap 7§19.

 

Vilka gravplatser det gäller ser du i länkarna nedan och på anslag på kyrkogårdarna.

Norra kyrkogården

Längbro kyrkogård 

Almby kyrkogård

Nikolai kyrkogård

Olaus Petri kyrkogård

Edsberg, Hackvads, Kräcklinge och Tångeråsa kyrkogårdar