Dopkläder
Foto: Josefine Casteryd/IKON

Dop

Dop - tro, tradition och fest. Välkommen till dop.

Familjer är olika och ser olika ut. Gud möter oss som vi är och Guds omsorg sträcker sig över hela livet. Dopets vatten, det är tecknet på en kärlek utan gräns. Jesus lovar:” Jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Dopet är en god grund i en människas liv, ett sammanhang som handlar om gemenskap och tillhörighet, med Gud, med kyrkan och alla döpta. Vägen till dopet kan se olika ut och dopet rymmer många perspektiv.

Det finns ingen åldersgräns för dop. Man kan döpas oavsett ålder. De flesta som döps i Svenska kyrkan är barn och många associerar dop med stor släkt- och familjesammankomst. Men doptillfället kan lika gärna vara en enkel gudstjänst med några få.

När?

Lördagar finns tider för dop men det fungerar också bra i samband med söndagens gudstjänst eller i anslutning till den. Om ni har särskilda önskemål, om till exempel tid och plats, går det ofta att ordna.

Den präst som kommer att leda dopgudstjänsten tar sedan kontakt och ni får möjlighet att träffas och förbereda tillsammans.

Var?

Dopet är gratis och kan äga rum i kyrkorna i Ockelbo, Åmot och Lingbo. I Ockelbo finns Mariasalen i Kyrkans hus att låna kostnadsfritt om ni vill ordna en samling efteråt och i Lingbo finns församlingshemmet.

Även dopklänning/dopdräkt finns för gratis utlåning.

Hur?

Dop bokas genom församlingsexp i Kyrkans hus, S Åsgatan 35, 816 30 Ockelbo.

Telnr 0297-427 60, helgfri tisdag och onsdag kl 10.00 - 12.00 samt torsd kl 13.00 - 15.00  ockelbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontakt

Det går även bra att ta kontakt med prästerna för att få mer information, prata om tveksamhet inför dop eller ta upp andra frågor som väckts i detta sammanhang.