Organisation

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022 - 2025

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat.

Fikastund

Kyrkorådet för mandatperioden 2022 - 2025

Kyrkorådet är församlingens styrelse. "Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd." (KO 4 kap. 2 §)