Foto: Magnus Aronsson/IKON

Konfirmation

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig.

På en spegel satt en papperslapp med ord formulerade av en ung människa:

”Mitt sanna JAG duger”

Många av oss har väl stått framför en spegel och funderat:

Duger jag som jag är? Vem är jag egentligen? Älskar någon mig?

Någon stjärnklar kväll när man ser himlen kan man undra:

Finns Gud? Och bryr sig i så fall Gud om mig?

Spelar jag någon roll? Finns det ett sammanhang där jag kan vara och

ställa mina frågor? Få pröva mina tankar och dela dem med andra tonåringar -

men också med vuxna.

Vi välkomnar Dig att prova på att vara konfirmand och hitta ett sammanhang som ger plats åt livet och livsfrågorna. En tid för att upptäcka och uppleva, leka och lära.

Längtan efter mening och mål bär vi med oss som människor, men ofta blir vi ganska ensamma med våra tankar.

Genom samtal, värderingsövningar, drama, musik, andakt, läger och gudstjänst finner vi en gemensam väg som kan leda fram till konfirmation. Man behöver inte veta redan i förväg att man vill konfirmeras. Man behöver heller inte vara döpt innan man börjar.

Välkommen med intresseanmälan. Välkommen också att höra av dig om du vill fundera vidare om det här kan vara något för dig.

 Det kostar inget att vara konfirmand.

Vänliga hälsningar från Ockelbo församling, genom Christina Danielsson, präst.

_________________________________________________________________________

 

KONTAKTUPPGIFTER: