Foto: Carina W Claesson

Gudstjänst på Åmotsdagen i Åmots kyrka den 16 juni

Varmt välkommen kl 11.00 att fira gudstjänst på Åmotsdagen tillsammans med Christina Danielsson och Daniel Bergroth. Kollekt: Artur Asps minnesfond.