Kyrkomur
Foto: Maria Svensk/IKON

Våra kyrkor och kyrkogårdar

Ockelbo, Lingbo, Åmot

Inom Ockelbo församling finns tre kyrkor:

Ockelbo kyrka, Lingbo kyrka och Åmots kyrka.  

Ockelbo församling har sex kyrkogårdar:

  • Ockelbo kyrkogård
  • Åmot nya kyrkogård, Åmot skogskyrkogård, Bunges Kapell minneslund.
  • Lingbo kyrkogård
  • Jädraås skogskyrkogård

 

På Ockelbo kyrkogård finns det förutom kist och urnkvarter även en askgravlund.

Inom Ockelbo församling erbjuder vi gravvård.

Kostnad för gravvård 2020:

Gräsgrav/Kista                                                               700 kr

Grusgrav/Kista                                                               900 kr

Urngrav                                                                          600 kr

Varvgrav/Kista-Urna                                                       600 kr

Fasttidsavtal 3 år/ Grusgrav/                                        2.700 kr

Fasttidsavtal 3 år/ Gräsgrav                                          2.100 kr

Fasttidsavtal 3 år/ Urn-varvgrav                                   1.800 kr

I gravvården ingår byte av jord till sommarens plantering samt återkommande gödsling. Putsning av gräsyta och bortplockande av vissna blommor, vaser och snittblommor. Krattning av grusgravar. Sommarblommor planteras i början av juni. Veckotillsyn.

Frågor angående våra kyrkogårdar