Kyrkomur
Foto: Maria Svensk/IKON

Våra kyrkor och kyrkogårdar

Ockelbo - Lingbo - Åmot - Jädraås

Inom Ockelbo församling finns tre kyrkor:

Ockelbo kyrka, Lingbo kyrka och Åmots kyrka.  

Ockelbo församling har sex kyrkogårdar:

  • Ockelbo kyrkogård
  • Åmot nya kyrkogård, Åmot skogskyrkogård, Bunges Kapell minneslund.
  • Lingbo kyrkogård
  • Jädraås skogskyrkogård med askgravlund

På Ockelbo kyrkogård finns det förutom kist- och urnkvarter även en askgravlund.

Inom Ockelbo församling erbjuder vi gravvård.

Kostnad för gravvård 2023:

Gräsgrav/Kista                                                              800 kr

Grusgrav/Kista                                                          1.000 kr

Urngrav                                                                         700 kr

Varvgrav/Kista-Urna                                                    700 kr

Fasttidsavtal 3 år/ Grusgrav                                    3.000 kr

Fasttidsavtal 3 år/ Gräsgrav                                    2.400 kr

Fasttidsavtal 3 år/ Urn-varvgrav                            2.100 kr

Askgravlund Ockelbo/ Jädraås:
gravsten med 25 års gravrätt                                 5.000 kr

Bevattning (Lingbo)                                                    100 kr

Vårplantering                                                                250 kr

Höstplantering                                                              250 kr

Gravstenstvätt större sten                                          800 kr

Gravstenstvätt                                                             500 kr

Arbetskostnad per påbörjad timme                           400 kr

Ljuständning                                                                    70 kr

I gravvården ingår byte av jord till sommarens plantering samt återkommande gödsling. Putsning av gräsyta och bortplockande av vissna blommor, vaser och snittblommor. Krattning av grusgravar. Sommarblommor planteras i början av juni. Veckotillsyn.

Kontaktuppgifter gällande frågor ang gravskötsel etc:

Kyrkogårdschef Tobias Ström, telnr 0297 55 210, e-post: tobias.strom@svenskakyrkan.se