Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra kyrkor och kyrkogårdar

Ockelbo, Lingbo, Åmot

Inom Ockelbo församling finns tre kyrkor:

Ockelbo kyrka, Lingbo kyrka och Åmots kyrka.  

Ockelbo församling har sex kyrkogårdar:

  • Ockelbo kyrkogård
  • Åmot nya kyrkogård, Åmot skogskyrkogård, Bunges Kapell minneslund.
  • Lingbo kyrkogård
  • Jädraås skogskyrkogård

 

På Ockelbo kyrkogård finns det förutom kist och urnkvarter även en askgravlund.

Inom Ockelbo församling erbjuder vi gravvård.

Kostnad för gravvård 2017:

Gräsgrav/Kista                                                               700 kr

Grusgrav/Kista                                                               900 kr

Urngrav                                                                          600 kr

Varvgrav/Kista-Urna                                                       600 kr

Fasttidsavtal 3 år/ Grusgrav/                                        2.700 kr

Fasttidsavtal 3 år/ Gräsgrav                                          2.100 kr

Fasttidsavtal 3 år/ Urn-varvgrav                                   1.800 kr

I gravvården ingår byte av jord till sommarens plantering samt återkommande gödsling. Putsning av gräsyta och bortplockande av vissna blommor, vaser och snittblommor. Krattning av grusgravar. Sommarblommor planteras i början av juni. Veckotillsyn.

Frågor angående våra kyrkogårdar

Tobias Ström

Ockelbo församling

Kyrkogårdsföreståndare