Livets högtider

Dopkläder

Dop

Dop - tro, tradition och fest. Välkommen till dop.

Konfirmation

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig.

Vigsel

Vigsel

Vigselgudstjänstens syfte är att uttrycka glädje, bekräftelse och samhörighet.

Blommor i handen

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.