Två flickor pysslar i ett kök.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Barn- och ungdomsverksamheten

I församlingen finns verksamhet riktad till barn, unga och familjer. För de minsta barnen sång och samling tillsammans med förälder eller annan vuxen och från 4 års ålder gruppverksamhet.

Christina Fältström är ansvarig för de yngre åldrarna.

Kontaktuppgifter:
E-post christina.faltstrom@svenskakyrkan.se
Telnr 0297 - 55 207

Gustaf Brandt är ansvarig för verksamheten bland äldre barn och ungdomar.

Kontaktuppgifter:
E-post gustaf.brandt@svenskakyrkan.se
Telnr 0297 - 55 209

VÄLKOMMEN MED DINA FRÅGOR ANGÅENDE BARN- OCH UNGDSOMSVERKSAMHETEN!