Yttrande om förlängning av den tillfälliga lagen

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan har lämnat in ett yttrande över utkastet till lagrådsremissen ”Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”.

Svenska kyrkan håller inte med om att den så kallade tillfälliga lagen ska förlängas, och menar att lagen hittills har inneburit många och svåra konsekvenser för dem som berörs av den, sedan den infördes sommaren 2016.

Svenska kyrkan anser att förslaget innehåller vissa förbättringar, bland annat att fler personer ska kunna återförenas med sina familjer. Men många brister kvarstår. Särskilt kritisk är Svenska kyrkan mot att regeringen vill förlänga följande delar av lagen: 

  • att uppehållstillstånd i regel ska vara tidsbegränsade
  • att korta uppehållstillstånd och hårda försörjningskrav försvårar familjeåterförening
  • att möjligheterna att få uppehållstillstånd av ömmande skäl är mycket begränsade.

Vidare lyfter Svenska kyrkan att en grundlig analys av vilka konsekvenser en förlängning av lagen kommer ​att ha ur barn-, jämställdhets- och hbtq-perspektiv inte har gjorts. 

Ladda gärna ner yttrandet som pdf. Observera dock att det felaktigt hänvisas till 13 § på sidan 4 under rubriken Synnerligen/särskilt ömmande omständigheter andra stycket, tredje raden, samt fjärde raden. Hänvisningen ska vara till 11 §.