Webbverktyg

Nyhet Publicerad Ändrad

Webbverktyget är ett hjälpmedel för att pröva det nya kyrkohandboksförslaget i gudstjänsten. Genom verktyget kan du sätta ihop gudstjänstordningar utifrån de moment, böner, texter, och den musik som ska finnas med i en agenda.

Det finns möjlighet att göra en agenda för den gudstjänstfirande församlingen, antingen utskrivet på papper eller för att använda på väggen via dator. För dig som är musiker finns möjligheten att skriva ut en agenda där hela notarrangemanget finns med. Här hittar du alla gudstjänsttyper i de två stora delarna i det nya kyrkohandboksförslaget, Den allmänna gudstjänsten och De kyrkliga handlingarna.

Den allmänna gudstjänsten
Med hjälp av webbverktyget kan du sätta ihop gudstjänstordningen för Den allmänna gudstjänsten. Den allmänna gudstjänsten innehåller ordningar för gudstjänster under veckans olika dagar, med eller utan nattvard. Högmässa och Mässa/Gudstjänst är grundordningarna. De följer strukturen; Samling, Ordet, Måltid om nattvard firas, och Sändning. Högmässan innehåller fler fasta moment . Mässa/Gudstjänst innehåller fler moment som är valbara, så kallade fakultativa moment. Dessutom ingår i den allmänna gudstjänsten några övriga gudstjänstformer som firas vid kyrkans stora högtider.

 De kyrkliga handlingarna
Du kan också foga samman gudstjänstordningar för De kyrkliga handlingarna. De kyrkliga handlingarna innehåller ordningar för dop, konfirmation, vigsel och begravning. Här finns gudstjänstordningar både med och utan nattvard. Här finns också en ordning för bikt.

Kontakta redaktionen