Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Tillsammans hjälper vi de äldre och riskgrupperna

Nyhet Publicerad Ändrad

Tillsammans med fyra andra organisationer ska vi i Svenska kyrkan hjälpa och stötta landets kommuner med stöd till isolerade riskgrupper. Om detta har vi en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den som behöver hjälp hör av sig till kommunen.

En äldre person, eller en person i en riskgrupp, som behöver hjälp kontaktar sin kommun. Kommunen kontaktar i sin tur den organisation som är samordnare för organisationerna på orten. Samordnaren håller i kontakterna med volontärer från alla organisationerna.

Volontärer ska vara lokalt förankrade

Volontärer som engageras ska vara lokalt förankrade, för att vi ska undvika resor inom landet.

– Svenska kyrkans församlingar täcker hela Sveriges yta. Vi finns överallt och att hjälpa utsatta människor är dessutom en av våra grundläggande uppgifter, säger Maria Lundberg, diakon och samordnare för Svenska kyrkan på nationell nivå för det gemensamma arbetet att stötta riskgrupper.

En del kommuner har större behov av hjälp än andra

Det finns kommuner som har en så kallad Frivillig resursgrupp (FRG), eller andra typer av samordning för frivilliginsatser. Detta stöd omfattar i första hand kommuner som inte har en sådan resursgrupp eller samordning av frivilliginsatser.

Denna verksamhet ska bedrivas under den tid Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter och hålla sig i hemmet.

Om samarbetet

Vi gör insatsen med hjälp av volontärer och det handlar framför allt om att handla mat och hämta ut mediciner från apoteket.

Tillsammans har vi gjort en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

På riksplanet är det Röda korset som koordinerar arbetet. Vilken organisation som koordinerar arbetet lokalt kommer att variera. Det beror på hur kapaciteten ser ut på respektive ort.

Organisationerna är

  • Svenska kyrkan
  • Svenska Röda korset
  • Riksidrottsförbundet
  • Rädda barnen
  • Sveriges stadsmissioner.

 

Till dig som arbetar i en intresserad kommun

Kommuner som vill ta del av organisationernas stöd, ska kontakta Svenska Röda korset, som är samordnare. Om du arbetar på en kommun som är intresserad av samarbete så kontaktar du 0771-19 95 00 eller info@redcross.se.

Leende kvinna med kaffekopp i handen står i sin trädgård och pratar med granne på andra sidan häcken.

Covid-19

Covid-19 sprids fortfarande i samhället men räknas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom.