Två bilder intill varandra: En del av ett ansikte som talar i telefon och händer som gör en inbetalning på sin mobiltelefon.
Foto: Gustaf Hellsing, Magnus Aronson/Ikon

Vad kan jag göra i spåren av corona?  

Coronaviruset har förändrat mycket i Sverige och världen, och fört med sig oro och isolering. Samtidigt syns för varje dag allt fler uttryck för medmänsklighet, hjälpsamhet och uppfinningsrikedom – gemenskapen människor emellan tar sig nya former. Hur kan vi stötta och hjälpa varandra och andra?

– Sociala medier är jättebra i det här läget, men också det vanliga telefonsamtalet, säger kyrkosekreterare Cristina Grenholm. Lyft gärna luren och ring någon som inte bör ta emot besök. Oron växer när vi inte kan dela den. Vi är varandras bästa stöd. 

Situationen är svår i Sverige och världen. I länder, konfliktområden eller flyktingläger med extremt svaga hälsosystem, och annan utsatthet, kan effekterna av viruset bli fullkomligt ödesdigra.  

– Act Svenska kyrkans partner arbetar för och med människor i stor utsatthet. Vi har nu fått in vädjanden från våra samarbetspartner om att vårt livsviktiga stöd måste upprätthållas, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan. 

Angelägenheten av kyrkans uppdrag framträder ännu tydligare i skuggan av corona. Som bärare av hopp, som en hamn för oro, en röst för förbön och en kompass för moral och det praktiska handlandet.

Ärkebiskop Antje Jackelén

– Det finns mycket vi kan göra – din insats behövs! 

I Sverige – vi ställer om verksamheter

Svenska kyrkans stift och församlingar jobbar hårt för att ställa om verksamhet i stället för att ställa in. I det diakonala arbetet arbetar många för att möta människors behov av gemenskap och gör konkreta insatser, som att hjälpa människor i karantän att handla mat eller medicin. 

Du får gärna hjälpa till

Vill du hjälpa till? Kontakta gärna din lokala församling om hur behoven ser ut och vad du kan hjälpa till med. Här hittar du din församling. 

Ta reda på vilken församling du tillhör

Hitta din församling

I världen – med digitala initiativ räddar vi liv 

De mest utsatta drabbas hårdast när krisen är ett faktum. För dem som inte ens har tvål och handsprit att skydda sig med, slår den pågående coronakrisen mycket hårt.

Just nu, när många arrangemang måste ställas in, riskerar insamlingen till människor som lever i utsatthet att minska. Därför blir digitala initiativ oerhört viktiga. Act Svenska kyrkan arbetar hårt för att rädda liv där de mest utsatta på vår jord drabbas.

Vårt engagemang och våra bidrag är livsavgörande. Medmänsklighet är viktigare än någonsin!

DU KAN BIDRA

Det här kan du göra: 

  • Den pågående, årliga Fasteaktionen samlar in pengar som används där de behövs allra bäst. 
  • Skänk pengar via den digitala fastebössan på Facebook 
  • Skicka en digital tanke via Gåvoshopen till någon du inte kan träffa nu, och ge en gåva samtidigt. 

Att vara kyrka är att vara en del av en global bönerörelse.

”Oavsett vad som händer kan vi be. Låt oss göra det. Låt våra böner strömma fram likt flodens vatten. Låt oss be för världen, samhället, beslutsfattare, sjukvårdspersonal, sjuka och döende. Be också för våra församlingar och för de människor som står dig nära. 

Biskop Fredrik Modéus, Växjö stift