Utvärdering av översättningarna till teckenspråk och minoritetsspråk

Nyhet Publicerad Ändrad

Hur har översättningarna fungerat i församlingens gudstjänstfirande, och hur överensstämmer översättningarna med förslaget på svenska? Det är frågor som ska utvärderas efter att delar av kyrkohandboksförslaget har testats på teckenspråk och nationella minoritetsspråk.

Delar av kyrkohandboksförslaget har översatts till fem nationella minoritetsspråk och till teckenspråk. Översättningarna har fram till Domssöndagen 2013 prövats i försöksverksamhet i församlingar runt om i Svenska kyrkan. 

Hur har översättningarna fungerat i församlingens gudstjänstfirande? Hur överensstämmer översättningarna med förslaget på svenska? Hur är översättningarnas kvalitet – är orden till exempel för moderna, ålderdomliga eller är kvalitén till största delen bra? Fungerar urvalet av böner som översatts för gudstjänstfirande för alla åldrar?

Digital utvärdering under våren
Den typen av frågor ställs i en digital utvärdering som skickas till de remissförsamlingar som prövat kyrkohandboksförslaget på teckenspråk eller finska, meänkieli, lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska.

Utvärderingen skickades ut 1 mars 2014 och man har till 31 maj 2014 på sig för att svara. Också Språkrådet och Samiska rådet i Svenska kyrkan och andra grupper kommer få tycka till om översättningarna.

Svaren är viktiga inför det arbete som påbörjas efter att kyrkomötet beslutat om en ny kyrkohandbok på svenska. Då ska översättningar till teckenspråk och nationella minoritetsspråk av den nya kyrkohandboken arbetas fram, med utgångspunkt i de översättningar som prövats 2013 och som alltså utvärderas 2014.

Spontana synpunkter
Även andra kan gärna tycka till om översättningarna av kyrkohandboksförslaget. Skicka ett mejl till kyrkokansliet.statistik@svenskakyrkan.se och uppge ditt namn sam den mejladress som du vill att inbjudan till enkäten ska skickas till. Det går bra att svara på alla, eller bara ett par av, frågorna i enkäten. 

Vad som händer sedan?
Förslag till översättningar av en ny kyrkohandbok går till kyrkostyrelsen som i sin tur kan besluta om att skicka ärendet vidare till kyrkomötet för behandling och beslut. 

Boel Hössjer Sundman