Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uttalande: Oroande när unga inte vågar delta i Almedalen på grund av risk för hot och våld

Rädda barnen, Svenska Röda korset, Svenska kyrkan och Forum idéburna organisationer med social inriktning uttalar sig med anledning av att RFSL Ungdom ställer in sina aktiviteter under Almedalsveckan på grund av oro för sin säkerhet.

"Som civilsamhällesaktörer har vi tagit del av nyheten RFSL Ungdom beslutat ställa in alla sina aktiviteter och lämna Almedalen på grund av oro för sin säkerhet. Återigen har en organisations möjlighet att finnas och verka i vårt samhälle begränsats. Vi är djupt oroade för att organisationer inte kan delta i det demokratiska samtalet som Almedalen representerar på grund av risker för hot och våld. 

Sverige och Almedalen ska vara en plats där alla känner sig trygga. Vi tar avstånd från våld, rasism, och intolerans. Alla människors lika värde ska respekteras. Vi står upp för ett medmänskligt och inkluderande samhälle."

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda barnen
Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare Svenska kyrkan
Göran Pettersson, generalsekreterare, Forum idéburna organisationer med social inriktning
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda korset