Uttalande från Svenska kyrkans biskopar om nya coronariktlinjer

På grund av coronapandemin har regeringen sänkt gränsen för allmänna sammankomster till max åtta personer. Vid begravningar tillåts 20 deltagare. Med anledning av detta har Svenska kyrkans biskopar gjort följande uttalande (uppdaterat 24 november):

I enlighet med de bestämmelser som gäller från den 24 november 2020 ger vi följande gemensamma råd och rekommendationer:

 • Värna den diakonala omsorgen.
 • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer
  närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få
  personer som möjligt.
 • Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel, med max 8 personer närvarande, exklusive
  medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt.
  Håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.
 • Ge fortsatt möjlighet till begravning med max 20 personer närvarande exklusive
  medverkande. Medverkande utöver de 20 bör innefatta så få personer som möjligt.
 • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
 • Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.