"Tror inte på Gud" - vanligaste orsak till utträde ur Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

2016 blev ett år med ovanligt många utträden ur Svenska kyrkan. Samtidigt med statistiken släpper Svenska kyrkan en enkätundersökning om orsaker till utträden.

”Jag tror inte på Gud”. Det är det vanligaste svaret på frågan varför människor väljer att lämna Svenska kyrkan, visar en ny undersökning.

Medlemsstatistik som nu är slutligt sammanställd visar att ovanligt många, 90 000 personer, 1,5 procent av medlemmarna, valde att lämna Svenska kyrkan under året.

Det framkommer att det absolut vanligaste skälet till att människor säger upp sitt medlemskap är:

  • De tror inte på Gud, 40 procent av de svarande har uppgett detta svar.
  • Medlemskapet känns inte meningsfullt (18 procent) 
  • Ekonomiska motiv (17 procent).

–Svaren stämmer väl överens med flera tidigare studier, säger Pernilla Jonsson, analyschef vid Svenska kyrkans forskningsavdelning.

I debatten kring utträden under senare år har argumentet återkommit att människor lämnar Svenska kyrkan på grund av att den uppfattas som alltför teologiskt utslätad eller på grund av att den uppfattas som för politisk.

Den typen av skäl är dock sällan förekommande i den aktuella undersökningen, endast 1,9 procent av de svarande uppgav motiv som dessa för sitt utträde.

Beslutet att lämna kyrkan är en längre process

–Undersökningen bekräftar bilden vi har sedan tidigare att beslutet att utträda för de flesta människor handlar om en längre process, säger Pernilla Jonsson, och fortsätter:

–Man har en svag relation, eller har inte reflekterat närmare över sitt medlemskap, och när kyrkan på olika sätt uppmärksammas i offentligheten påminns man om sitt medlemskap och prövar det.

Många som varit med länge lämnade kyrkan i juni och juli

Utträdena 2016 följde i stort sett det normala mönstret när det gäller vilka åldersgrupper som är mest benägna att utträda. En avvikelse inträffade dock under juni och juli, då många utträdde, den största delen av dem i äldre grupper med ett långt medlemskap bakom sig.

– Detta kunde tydligt kopplas till mediers granskning av kyrkans resor i början av sommaren, och speglade sannolikt en förtroendefråga, säger Pernilla Jonsson.

Utträdena fortsatte sedan att ligga på en högre nivå än vanligt fram till och med oktober, men det går inte att på samma sätt koppla till några enskilda händelser.

8 000 gick in i Svenska kyrkan

Under 2016 valde drygt 8 000 människor från 12 år och uppåt att träda in i Svenska kyrkan, vilket är ungefär på samma nivå som de senaste åren.

Undersökningen gjordes 24 november-9 december 2016. Den bygger på en enkät riktad till 5 384 svenskar, och är utförd av Nordstats webbpanel på beställning av Svenska kyrkan.
 
Undersökningen specificerar inte när utträdena har skett. De kan ha skett 2016 eller tidigare. Svenska kyrkan gör också en särskild undersökning om orsaker till utträden under enbart 2016. Den presenteras i höst.

Sveriges radio

Ärkebiskop Antje Jackelén medverkar i P1, Studio ett och pratar om 2016 års statistik den 11 april. Lyssna på inslaget här. 

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har 5,5 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.