Toppmöte för kyrkoledare uppmanar till flyktingstöd  

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkoledare från länder som tagit emot många flyktingar, eller själva är drabbade av flyktingkrisen, samlades i München den 29 oktober. Kyrkoledarna kom från Europa, Mellanöstern och Afrika. De samtalade om kyrkans roll och ansvar och enades om en kommuniké.

Ärkebiskop Antje Jackelén intervjuas om kyrkoledarnas möte av Marianne Ejdersten från Kyrkornas världsråd (2 min:54 sek) 

–  Det var mycket värdefullt att mötas och ta del av perspektiven från så många länder, säger ärkebiskop Antje Jackelén. Hon fortsätter:  

– Samsynen kring migrationens svårigheter och möjligheter var stor, liksom beslutsamheten att bidra långsiktigt och uthålligt, så att mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter upprätthålls.  

Kyrkoledarna diskuterade mänskliga rättigheter

Kyrkoledarna diskuterade hur man på kort och lång sikt ska finna en hàllbar lösning. De samtalade om människovärde och mänskliga rättigheter och vikten av att internationell rätt respekteras.

I ett uttalande eller kommuniké efter mötet uppmanar de 35 kyrkoledarna sina länders politiska ledare att ta itu med de bakomliggande orsakerna till flyktingkriser, stödja flyktingläger i grannländerna, och att ta emot flyktingar i sina egna länder.  

– Som framgår ur uttalandet är engagemang och samarbete med andra krafter i samhället en direkt följd av den kristna tron, säger ärkebiskop Antje Jackelén.   

Kyrkorna har tagit ett stort ansvar

Olav Fykse Tveit som är generalsekreterare för Kyrkornas världsråd kommenterade efter mötet:

–  Kyrkorna har gått in och tagit ett stort ansvar och det är en viktig uppgift för oss som kristna att ge stöd. Kyrkorna har en lång tradition att arbeta med flyktingar, inte minst genom Kyrkornas konferens för migrationsfrågor I Europa.

Olav Fykse Tveit summerade även mötet med att det är viktigt för kyrkoledare att komma samman och dela erfarenheter med varandra. Det är viktigt att dra lärdom av varandra. Flyktingsituationen är akut och vintern närmar sig med stora steg. Tiden är en viktig aspekt att väga in.

–  Det är viktigt att vi hjälper alla människor I nöd oavsett religion. Det är viktigt att värna alla människors lika värde och bekräfta flyktingstatusen som ger dem internationella rättigheter, sager han.

"Norden en god förebild"

Olav Fykse Tveit understryker att Norden är en del av Europa och att kyrkorna I norra Europa har tagit ett stort ansvar och är en god förebild.

Olav Fykse Tveit och biskop Heinrich Bedford Strohm, som är ordförande i den tyska evangeliska kyrkans råd, planerade konsultationen tillsammans efter besök I bland annat Ungern och Grekland. De sàg ett enormt behov av att arbeta mer tillsammans samt att avsätta tid för teologisk reflektion.

– Mötet visar ett behov av att mötas över landgränser och kyrkotraditioner. Jag ser ekumenisk arbete som en framtida modell för att lösa gemensamma fràgor. Kyrkorna är en god kraft att räkna med. Vi har möjlighet att ta tag I situationen tillsammans och bidra till solidaritet över gränser, bygga broar mellan olika grupper och värna de utsatta I samhället.

Vad bär du med dig från mötet?

–  Vi behöver varandra I dagens Europa. Vi behöver arbeta för en fredlig lösning pà konflikten I Mellanöstern och värna de religiösa minoriteterna. Vi ser även tydliga behov av att utarbeta gemensamma planer och att arbeta med att utveckla och stärka den interreligiösa dialogen.