Entrén till Svenska kyrkan på Teneriffa
Foto: Karin Hollmer/Ikon

Teneriffa - en församling med stort hjärta för människor i utsatthet

Församlingen på Teneriffa har över 50 000 besökare per år. Bland dem finns människor som befinner sig i en utsatt situation psykiskt, ekonomiskt eller socialt. Här kan Svenska kyrkan stå för trygghet.

Svenska kyrkan på Teneriffa är en församling som består främst av vinterboende äldre svenskar, korttidsturister och en hel del barnfamiljer knutna till den Svenska skolan som ligger granne med kyrkan. Under 2016 hade församlingen totalt
51 000 besökare, vilket gör den till en av de mest besökta utlandsförsamlingarna. 

– Under högsäsong har vi uppåt hundra personer på våra gudstjänster. Vi har även välbesökta familjegudstjänster och en stor barn- och ungdomsverksamhet, berättar Markus von Martens som var kyrkoherde här till mars 2018.

Många som inte besöker kyrkan i Sverige kommer till församlingen på Teneriffa

Församlingen ligger centralt beläget intill strandpromenaden. Många som kanske inte nödvändigtvis besöker Svenska kyrkan i Sverige blir flitiga besökare när de kommer till Teneriffa.

Personalen möter regelbundet personer som söker gemenskap, lugn och trygghet i kyrkan. Men även om de flesta får njuta av sin tid på plats möter de även en hel del människor med diakonala behov.

-  Vi har en del unga vuxna som av olika skäl söker sig till kyrkan. Det kan handla om missbruksproblem, att de förlorat säsongsjobbet på plats eller att de saknar pengar. Även personer med olika mentala problem kommer till kyrkan för samtal och stöd.

Svenska kyrkan finns för människor som befinner sig i utsatta situationer

När människor befinner sig i en utsatt situation mentalt, ekonomiskt eller socialt kan Svenska kyrkan stå för en trygghet som ingen annan plats i det nya landet erbjuder.

Diakoniassistenten Eva Thelander har varje vecka besökt svenskar på sjukhus, på rehabcentret Vintersol och har ibland gjort hembesök. Då har hon alltid tagit med sig kanelbullar och svenska tidningar. Under 2016 träffade hon 403 personer på sjukhus.

Arbetsbelastningen är stor och utöver sin, till antalet, lilla personal är de beroende av ett trettiotal församlingsmedlemmar som ger av sin tid för att allt ska hinnas med.

Församlingen är väldigt beroende av ekonomiskt stöd

-   Vi är väldigt beroende av ekonomiskt stöd och det behovet ökar allt mer. All verksamhet som vi bedriver skall bekostas med det vi får in lokalt genom kollekter, vigslar och gåvor. Gåvor och insamlingar till Svenska kyrkan I utlandet är därför väldigt viktiga och välkomna för att kunna fortsätta bedriva den verksamhet vi gör idag.

Marja Anne Casparsson

Markus von Martens och Eva Thelander slutade sin tjänster i mars 2018. Ulf och Marita Claesson har efterträtt dem. Intervjun gjordes av Marja Anne Casparsson i januari 2018.