Temadag om samverkan mellan kyrka, kommun och Migrationsverket

Nyhet Publicerad

Hösten 2015 drev Fässbergs församlingshem ett boende för ensamkommande flyktingbarn i samverkan med Mölndals kommun. Nu arrangeras en temadag för att ta del av lärdomar av samarbetet.

Boendet för ensamkommande flyktingbarn drevs i Svenska kyrkans församlingshem i Fässberg som ligger i Mölndals kommun. Projektet var ett samarbete mellan kyrka, kommun och Migrationsverket. 

Under 2016 genomfördes ett forskningsprojekt för att dra lärdomar av samarbetet och för att få en förståelse för hur kyrkan kan fungera som en lokal samhällsaktör i samverkan med kommun och Migrationsverket.

Resultaten av forskningsprojektet kommer presenteras under temadagen.

Dagen riktar sig till medarbetare inom kyrka, kommun och Migrationsverket.

Mer om temadagen

Tid: Tisdagen den 25 april klockan 9.00-15.00

Plats: Fässbergs församlingshem

Kostnad: kostnadsfritt

Anmälan: senast den 10 april 

Kontakt: jonas.idestrom@svenskakyrkan.se