Syrisk-ortodoxa kyrkans överhuvud till Sverige

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 29 september-2 oktober besöker ledaren för världens syrisk-ortodoxa kristna, Patriark Ignatius Aphrem II Sverige. Han träffar Svenska kyrkans biskopsmöte och ledare för andra kristna samfund i Sverige.

Porträttbild på patriark Ignatius Aphrem II.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Han besöker också de syrisk-ortodoxa församlingarna i Västerås och är hedersgäst vid öppnandet av kyrkomötet. 

Patriarken besökte Sverige senast för tre år sedan. De ämnen som då stod på dagordningen är fortsatt högaktuella – läget i Syrien, situationen för kristna i Mellanöstern och fredlig samexistens mellan religioner.

Patriarken kommer till Sverige på inbjudan av ärkebiskop Antje Jackelén och kyrkomötets presidium.

Offentligt program under besöket:
Lördag 29 september klockan 16:30: Offentligt samtal i Uppsala domkyrka mellan Patriark Ignatius Aphrem II och ärkebiskop Antje Jackelén.
Söndag 30 september klockan 11:00: Högmässa i Uppsala domkyrka med predikan av Patriark Ignatius Aphrem II
Tisdag 2 oktober klockan 14:00: Kyrkomötets öppnande med Patriark Ignatius Aphrem II som hedersgäst.

Syrisk-ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa kyrkan är det största ortodoxa samfundet i Sverige, med runt 50 000 medlemmar, men uppskattningsvis är det drygt 100 000 personer i Sverige som har sin bakgrund i den syrisk-ortodoxa kulturen. Kyrkan har sitt säte i Södertälje, och är uppdelad i två stift som leds av ärkebiskoparna Benyamin Atas och Abdulahad Shabo.

I världen finns cirka 2,5 miljoner syrisk-ortodoxa. Många av dem har tvingats fly sina forna hemländer Turkiet, Syrien, Libanon och Irak.

Patriark Ignatius Aphrem II
Patriarken, med den fullständiga titeln Hans helighet Patriark Ignatius Aphrem II av Antiokia och hela Östern valdes 2014 till den 123 patriarken i den syrisk-ortodoxa kyrkan. Han har sitt säte i Damaskus, men är på grund av situationen i Syrien för närvarande baserad i Libanon.