Meny

Sveriges kyrkor samlas till förbönsgudstjänst och ljusmanifestation för konvertiter

Onsdag 16 januari 2019 samlas svensk kristenhet till gemensam förbönsgudstjänst och ljusmanifestation i centrala Stockholm. Tillsammans uppmärksammar vi de systematiska bristerna i Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen.

Konvertiter blir inte trodda

Många lokala församlingar runt om i landet har de senaste åren fått kontakt med asylsökande och nyanlända, ofta med muslimsk bakgrund, som blivit intresserade av kristen tro. Många av dem har konverterat eller uttryckt en vilja att göra det. En stor andel av dem som konverterat har inte betraktats som trovärdiga av Migrationsverket och deras skäl för att få asyl i Sverige har inte godtagits.

Sveriges kristna råd belyser frågan

Genom en förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm och en efterföljande ljusmanifestation vill landets kyrkor, genom Sveriges kristna råd, ge möjlighet för alla som vill att bidra till att frågan blir uppmärksammad. Det handlar om att Migrationsverkets bedömning av konvertiternas trovärdighet ska anpassas efter hur vetenskapen idag ser på konversioner och till att fler konvertiter får sina asylskäl godkända.

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd:
– Engagemanget för detta är mycket stort i landets församlingar och vi hoppas att många vill sluta upp och komma med. Gudstjänsten och ljusmanifestationen är ett viktigt sätt att bilda opinion och få politiker och myndigheter att göra ett omtag i beslutsprocesserna för asylsökande konvertiter.

Förbönsgudstjänst och ljusmanifestation

Förbönsgudstjänsten hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm (Rörstrandsgatan 5) onsdagen den 16 januari, klockan 18.00, dit alla är välkomna. Gudstjänsten kommer att innehålla sång, förbön och även berättelser om konvertiter. Därefter hålls en ljusmanifestation i centrala Stockholm.

Från Svenska kyrkan deltar bland annat ärkebiskop Antje Jackélen. Dessutom deltar ett stort antal kyrkoledare från andra kyrkor i Sverige.