Meny

Svenska kyrkans nya kyrkohandbok tas i bruk på Pingstdagen

På Pingstdagen 20 maj 2018 tar Svenska kyrkans församlingar en ny kyrkohandbok i bruk. "Det är en glädje att få börja använda den nya kyrkohandboken, dessutom på själva pingstdagen som också är kyrkans födelsedag", säger ärkebiskop Antje Jackelén. "Jag tror och hoppas att kyrkohandboken ska bli ett redskap för att förnya vår gudstjänstglädje!"

Ärkebiskopen medverkar i högmässan i Uppsala domkyrka, som kommer att direktsändas via webben (kan ses även i efterhand).

De tre böckerna som utgör ”Kyrkohandbok för Svenska kyrkan” kommer att överlämnas av tre sångare ur Uppsala domkyrkas flickkör, till ärkebiskopen, domprosten och organisten. Därefter firas högmässan enligt den nya kyrkohandboken. I just denna högmässa får dessutom flera av de olika musikstilarna komma till uttryck.

Gudstjänst för alla

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel, begravning och högmässa. Vissa formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag. Handboken ger möjlighet att fira gudstjänst på olika sätt och för olika behov, allt efter det lokala och aktuella sammanhanget.

– Det finns spännvidd i kyrkohandboken. Så måste det vara om gudstjänsten ska ge röst åt människors glädje, sorg, tvivel och tro, längtan och hopp, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Både nytt material och bekant sedan tidigare

Den nya kyrkohandboken innehåller nya texter och ny musik. Samtidigt finns där mycket som känns igen från den förra handboken, som togs i bruk 1986.

– I Svenska kyrkan ryms olika fromhetsriktningar och traditioner. Den rikedomen finns representerad i kyrkohandboken, säger ärkebiskopen.

 

 

Fakta om kyrkohandboken

  • Kyrkohandbok för Svenska kyrkan består av tre böcker: Kyrkohandbok, Musikvolym och Missale. Här kan du ladda ner dem. 
  • 2018 års kyrkohandbok är den åttonde i ordningen för Svenska kyrkan. Den senaste togs i bruk 1986, dessförinnan år 1942.
  • Till kyrkohandbokens texter kan församlingar lokalt besluta att använda annan musik än den tryckta, vilket efterfrågades i remissvaren från församlingarna.
  • Samtidigt som kyrkomötet hösten 2017 antog den nya kyrkohandboken fick kyrkostyrelsen också i uppdrag ta fram ytterligare kompletterande musik, som uppföljning till den tryckta kyrkohandboken. 
Några nyheter i kyrkohandboken:
  • Tidigare fanns sex olika gudstjänster, nu finns en grundordning men med många olika alternativ. Det betyder bland annat att gudstjänsten kan ges en lokal prägel.
  • Vissa alternativ ger särskilt barn möjlighet vara delaktiga. Konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten, och musik har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom t ex växelsång och "härmning".
  • Nya texter och böner har skapats och språkliga bearbetningar gjorts, bland annat för att lyfta fram och utveckla olika bilder och uttryck för att kunna tala om Gud och vår tro.
  • Nyskriven musik med drag av bland annat folkton, gospel och visa.
  • En gemensam vigselgudstjänst för alla par.