Svenska kyrkans närvaro i Asien utreds

Utlandskyrkan har verksamhet på flesra platser i Asien. Nu ska verksamheten utredas, med syftet att se hur en svenskkyrklig närvaro i området ska se ut, för att bäst möta de människor med svenskspråkig identitet, som finns i området.

Svenska kyrkan har närvaro på flera platser i Asien. Nu ska verksamheten utredas, för att se hur man bäst kan möta de människor med svenskspråkig identitet som finns i området och som vill vara en del av Svenska kyrkans gemenskap.

Uppdraget blir att se över vilka ekonomiska, juridiska, pastorala samt ekumeniska överväganden som bör tas för att säkerställa en svenskkyrklig närvaro i området. 

Verksamhet i Bangkok och Phuket pausas

Utredningen genomförs av Erik Stenberg-Roos, präst och Anna Stenberg, assistent med diakonal inriktning, vilka då kommer att vara placerade i Singapore. Under den perioden kommer verksamheten i Thailand (Bangkok och i Phuket) i dess nuvarande form att pausas och en präst kommer istället att finnas tillgänglig en gång i månaden i Bangkok/Phuket för gudstjänster och själavård.

Utlandskyrkans Verksamhet utreds och förändras

Ett flertal ekonomiska och pastorala verksamhetsutredningar genomförs / har redan genomförts i övriga församlingar och verksamhetsplatser inom utlandskyrkan. Utredningarna sker på uppdrag av kyrkostyrelsen.

Med utredningarna som grund, har beslut fattats om förändringar inom vissa verksamheter. Det kan handla om sammanslagningar av flera verksamhetsplatser, ekumeniskt samarbete med andra kyrkor och samfund på platsen eller övergång till en mobil verksamhet.

Juridisk genomgång genomförd

Även en juridisk genomgång av Svenska kyrkans verksamhet i andra länder har genomförts. Den pågick åren 2016 till 2020. Nu pågår arbetet med att åtgärda de brister som framkom under genomgången.