Svenska kyrkans årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2015 visar bredd

Nyhet Publicerad Ändrad

Flyktingstöd och hållbarhetsarbete är två exempel på innehållet i Svenska kyrkans årsredovisning 2015. Svenska kyrkan har bredd i sin verksamhet och årsredovisningen speglar därför bara en bråkdel av allt vi är och gör.

Kyrka mitt i flyktingkrisen

Under året som gått har människor tvingats på flykt undan krig och förföljelse i världen. Vi har upplevt en flyktingsituation som Europa inte varit med om sedan andra världskriget. Det innebär stora förväntningar på Svenska kyrkan.  

I höstas beslutade kyrkomötet att anslå 75 miljoner kronor extra till arbetet med asylsökande och flyktingar. Pengarna används både internationellt, till bland annat humanitära insatser, och i Sverige som stöd till församlingarnas arbete.  

Genom humanitära insatser samordnade främst inom ACT-alliansen, har Svenska kyrkan räddat liv och lindrat nöd i akuta situationer i Mellanöstern och i andra delar av världen.  

En ekonomiskt hållbar kyrka

Vi behöver effektivisera Svenska kyrkans administrativa funktioner i samarbete med stiften och hjälpas åt med gemensamma lösningar. På så sätt får vi en bättre och likvärdig kvalitet och arbetet blir kostnadseffektivt.

Under året har vi tagit flera nya steg i det arbetet. Några av nycklarna till en ekonomiskt hållbar verksamhet i framtiden är bland annat en gemensam IT-plattform, samverkan kring ekonomi- och lönehantering, ärendehantering samt inköpsstöd. 

Hållbarhetsredovisning

Fokus på och takten i arbetet för en hållbar utveckling ökar, samtidigt som utmaningarna är stora. Svenska kyrkans nationella nivå publicerar en årlig hållbarhetsredovisning som beskriver hur vi bidrar. 

Förra året var ett viktigt år för världen. FN:s nya hållbarhetsmål antogs under hösten och ett globalt klimatavtal klubbades i Paris. 

Svenska kyrkans hållbarhetsredovisning beskriver bland annat de viktiga insatser som görs för social hållbarhet, inom den internationella verksamheten och genom stöd till diakonin. Den visar också hur vi försöker vara en positiv kraft genom hållbara investeringar, inköp, goda arbetsförhållanden och ett aktivt miljöarbete. 

 

Bilden föreställer två medelålders kvinnor som samtalar.

Ideellt engagemang migration

Kyrkans uppdrag bärs upp av alla medlemmar tillsammans. En betydande del av församlingens verksamhet med asylsökande och nyanlända utförs av volontärer. Behoven är många och du är viktig i det arbetet.