Svenska kyrkan välkomnar regeringens förslag om lättade krav på ensamkommande för att få uppehållstillstånd

Nyhet Publicerad

Covid-19 har försvårat för ensamkommande ungdomarna att hitta en anställning som kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd. Svenska kyrkan välkomnar därför förslaget att kravet på varaktig anställning halveras.

Regeringen föreslår att ensamkommande ungdom som avklarat gymnasiet och hittar ett jobb som varar i minst ett år ska kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd. Idag är kravet en anställning som varar minst två år.

Covid-19-pandemin har drabbat ungdomarna hårt, särskilt vad gäller deras möjligheter att hitta en anställning. Svenska kyrkan välkomnar därför förslaget om ändring i förordningen som innebär en lättnad för dessa ungdomar och övriga berörda.

Svenska kyrkan är en av de organisationer som fått ta del av statliga medel för att arbeta för att motverka hemlöshet och psykisk ohälsa hos ensamkommande unga. Anställda och ideella i Svenska kyrkans församlingar har sedan 2015 mött dessa ungdomar och gett dem praktiskt och psykosocialt stöd. 

Svenska kyrkan för även en dialog med politiker, departement och myndigheter kring ungdomarnas situation  och har tidigare yttrat sig över förslagen till gymnasielagen och nya gymnasielagen.

I dessa yttranden har Svenska kyrkan välkomnat att ungdomarna får nya möjligheter till uppehållstillstånd i Sverige men även påtalat de utmaningar som gymnasielagen och nya gymnasielagen innebär.

Svenska kyrkan är positiv till att regeringen även avser lägga fram ytterligare lättnader för ungdomarna som omfattas av gymnasielagen.

Läs uttalandet i sin helhet.