Svenska kyrkan välkomnar förslag om ensamkommande barn

Nyhet Publicerad Ändrad

Många av de ungdomar som sökt asyl i Sverige som ensamkommande barn får en ny möjlighet att stanna. Det enades regeringen om igår. Svenska kyrkan är positiv till överenskommelsen, som ger unga människor hopp och framtidstro.

Svenska kyrkans församlingar möter förtvivlade unga människor som riskerar att utvisas till osäkra och konfliktdrabbade länder, och som väntat länge på besked om asyl. Situationen har varit outhärdlig för många. Svenska kyrkan har vid ett flertal tillfällen lyft behoven av snabba åtgärder för att stoppa den ökade utsattheten och hopplösheten hos denna grupp unga människor. Till exempel föreslog vi tillsammans med Rädda Barnen att den så kallade gymnasielagen utvidgas till att omfatta fler unga.

Den 26 november presenterade så regeringen ett förslag som bygger bland annat på att den så kallade gymnasielagen utvidgas till att även omfatta de som har hunnit fylla 18 år eller som har blivit åldersuppskrivna under asylprocessen. Unga vuxna som inte bedöms ha skyddsbehov föreslås alltså få uppehållstillstånd i Sverige för att studera på gymnasiet eller vid en yrkesutbildning. Förslaget gäller enbart de som sökte asyl som ensakommande barn innan den 24 november 2015. För att lagändringen ska kunna göras krävs stöd i riksdagen. Ambitionen är att den ska träda i kraft innan sommaren 2018.

Svenska kyrkan är positiv till att unga nu ges möjlighet att stanna i Sverige under lagliga och värdiga former. Vi välkomnar att regeringen öppnar nya vägar för unga som drabbats av långa handläggningstider. Förslaget är en bra lösning inom ramen för den asylpolitik som nu förs. Samtidigt ser Svenska kyrkan fram emot en konkretion av förslaget. Det handlar till exempel om vad som händer med de som hinner få besked innan lagändringen träder i kraft. Enligt Migrationsverkets beräkning kommer alla som sökte asyl före den 24 november ha fått besked innan sommaren 2018.

En del av regeringens uppgörelse är att den så kallade tillfälliga lagen förlängs utan utvärdering. Svenska kyrkan har förståelse för att regeringen behöver kompromissa i ett pressat läge. Den tillfälliga lagen som trädde i kraft i juli 2016 innebär bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsade möjligheter till familjeåterförening. Den slår hårt mot barn och unga och är negativ för integrationen. Svenska kyrkan är kritisk till lagen i sin helhet och till att den nu förlängs. Vi hade hoppats på en utvärdering som ser till både humanitära och samhälleliga konsekvenser.