Svenska kyrkan välkomnar de nya globala hållbarhetsmålen

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 25 september skrev världens stats- och regeringschefer under den nya globala agendan för hållbar utveckling. Vi välkomnar nu den nya agendan och gratulerar till ett historiskt beslut.

Det var i samband med FN:s generalförsamling i New York som beslutsfattarna skrev under den nya globala agendan för hållbar utveckling – Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Svenska kyrkan har under hela processen varit aktiv och tyckt till kring framtagandet av de nya utvecklingsmålen. Vi välkomnar nu den nya agendan och gratulerar till ett historiskt beslut.

Tar itu med svåra utmaningar

En viktig fråga för Svenska kyrkan har varit vikten av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Hållbar utveckling kan aldrig uppnås helt och fullt utan jämställdhet mellan könen.

– Vi är glada över att den nya agendan vågar ta i tu med svåra utmaningar. Särskild glada är vi över att SRHR är en del av agendan. Detta har inte varit självklart under förhandlingarna, säger Gunilla Hallonsten, tf internationell chef för Svenska kyrkan.

De 17 målen ska ersätta de åtta millenniemål som löper ut i år. Till skillnad från millenniemålen ska de nya målen ska gälla alla länder.

Sveriges stora engagemang har bidragit till det ambitiösa resultatet.

Världens ledare måste tillåta granskning 

Svenska kyrkan hoppas att Sverige ska fortsätta vara drivande i genomförandet av agendan. Utmaningen ligger i uppföljning och granskning. Det är grundläggande för att agendans mål ska kunna nås och inte bara bli vackra ord.

– Civilsamhället har en viktig roll att spela för att hålla världens ledare ansvariga för genomförandet av målen. Men det är upp till världens ledare att skapa öppenhet och tillåta en deltagande granskning och uppföljning, säger Gunilla Hallonsten.