Svenska kyrkan kräver möte med migrationsminister

Nyhet Publicerad Ändrad

I ett gemensamt brev från Svenska kyrkan och Rädda Barnen till migrationsministern i slutet av oktober framfördes tre krav för att ensamkommande barn och unga ska få stanna i Sverige. Nu skriver Svenska kyrkan igen och ber om ett möte för att hitta en väg framåt.

Uttalande från Svenska kyrkan:

I dag börjar MR-dagarna i Jönköping, låt det bli ett avstamp där de mänskliga rättigheterna blir satta i första rummet för alla de ensamkommande barn och unga som i dag lever i en mardrömslik tillvaro i Sverige.

Nästa år är det 70 år sedan den Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs i FNs generalförsamling. Deklarationen antogs i en tid där miljontals människor befann sig på flykt, inte helt olikt den situation som världen i dag befinner sig i. Sverige har i många svåra samtal varit en stark röst när det gäller att stå upp för de rättigheter som alla människor har, oavsett var i världen de befinner sig. Regeringen har nu sagt att Barnkonventionen är prioriterad och ska bli svensk lag år 2020.

Sverige ses av många, trots sin ringa storlek, som en humanitär stormakt, men denna bild har fått en törn efter den tillfälliga lag som infördes 2016 där möjligheterna till att få skydd i Sverige har försvårats. Samtidigt pågår en avhumanisering av de barn och unga som flytt för att få säkerhet, trygghet och en framtid i ett land vars statsminister 2015 påstod inte skulle bygga några murar. Denna utveckling är något vi oroas över.

Förra veckan begärde Svenska kyrkan och Rädda barnen ett möte med migrationsministern för att i en akut situation finna gemensamma lösningar för de ensamkommandes situation. Varken migrationsministern eller statssekreteraren såg några behov i att träffas nu, utan har skjutit på det till ett redan bokat möte den 22 november. Utifrån det vi hör och ser i Svenska kyrkans församlingar så kan detta inte vänta så länge.

Utvisningshotade personer vänder sig till församlingarna för stöd och hjälp efter det att staten har avsagt sig ansvaret för dem. Många upplever att deras rätt till en rättssäker prövning inte har tillgodosetts. Unga människor söker soffor att sova på för att kunna fortsätta sin skolgång efter att de uppmanats att flytta till annan ort.

Det är människor som vänder sig till oss som mår psykiskt och fysiskt dåligt över att de kommer tvingas återvända till ett land där de riskerar att ta skada i den väpnade konflikten. Vi behöver se och höra dessa människors röster, rösterna från människor som en gång flytt från för att få skydd och en säker framtid.

Det är uppenbart att dessa barns rättigheter enligt Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts.

Det finns ingen tid att förlora. Vi måste mötas snarast för att tillsammans finna möjliga vägar framåt!

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande kyrkostyrelsen
Mats Hagelin, 2:e vice ordförande kyrkostyrelsen

bakgrund

Svenska kyrkan och Rädda Barnen har framfört tre krav för att ensamkommande barn och unga ska få stanna i Sverige under värdiga och lagliga former. Förra veckan begärde organisationerna ett brådskande möte med migrationsministern. 

Med organisationernas samlade erfarenhet av dessa barns och ungdomars desperation, det konstaterat förvärrade säkerhetsläget i Afghanistan samt den osäkerhet i asylprocessen som många vittnar om kräver Svenska kyrkan och Rädda barnen att:

  • Samtliga utvisningar till Afghanistan stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar sker.
  • Möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter återinförs.
  • Samtliga unga från Afghanistan som inte beviljats uppehållstillstånd på annan grund och bedömts vara mellan 18 och 25 år får möjlighet till uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier genom att utvidga gymnasielagen.