Svenska kyrkan på plats under Paralympics

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan finns i Rio under de Paralympiska spelen 7-18 september. Vi erbjuder andaktsstunder, samtal och gudstjänster. Vid behov gör vi sjukbesök, häktesbesök och ger stöd vid problem av olika slag.

Varje vardag kl 9 mellan den 8 och 16 september hålls morgonsamlingar på svenska och norska.  Den 11 september kl 18:00 hålls en ekumenisk gudstjänst.

Adressen är Igreja da Ressurreicao på Rua Francisco Otaviano nr 99.

Att följa svenskar ute i världen är utlandskyrkans uppdrag. Vi vet hur viktigt det är att kunna vara till hjälp för människor som fått problem av olika slag. Det kan handla om olycka, sjukdom eller dödsfall.

Prästen Olof Olofsson som ledde Svenska kyrkans arbete under OS i Rio.

Gudstjänsten leds av prästerna Lasse Svedberg och Anders Rosland. I gudstjänsten deltar också biskop Sven Bernhard Fast tillsammans med en katolsk biskop. Medverkar gör också en barnkör från en favela, stråkorkestern Camerata Laranjeiras (se faktaruta) med flera.  

Under Paralympics når du Svenska kyrkan i Rio på telefon 00 55 21 99 032 4157, 00 55 21 99 331 05 23 eller via e-post till prästen Lasse Svedberg.   

Svenska kyrkan samarbetar med Paralympiska kommittén. Om någon kris eller katastrof skulle inträffa, samarbetar Svenska kyrkan precis som tidigare med utrikesdepartementet och svenska ambassaden, med särskild beredskap och journummer.  

Under OS och Paralympics samlar Svenska kyrkan in pengar till två projekt i Brasilien  

Abrigo - center för utsatta gravida kvinnor

Abrigos arbete vänder sig till utsatta gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder. Här kan de och deras barn bo i en trygg och utvecklande miljö. Centret stöds av Svenska kyrkan.  

Camerata Laranjeiras

Camerata Laranjeiras är en orkester som består av 25 talangfulla barn och ungdomar som kommer från olika områden och favelor runt Rio. Genom arbetet med klassisk och populär musik utvecklar de både musikalska och mellanmänskliga kunskaper.