Svenska kyrkan på plats under klimatförhandlingarna

Nyhet Publicerad Ändrad

På måndag den 30 november inleds FN:s klimattoppmöte i Paris. Med på mötet finns bland annat ärkebiskop Antje Jackelén. En av de viktigaste frågorna är att lösa finansieringen av klimatomställningen.

Klimatförändringarna är en vår tids allra största utmaningar, kanske den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför.

FN:s klimattoppmöte i Paris (COP21) är en möjlighet att hejda de värsta klimatförändringarna med hjälp av ett internationellt avtal.

– Vi hoppas att världens ledare tar sitt fulla klimatansvar och skjuter till medel för klimatfinansiering, säger Martin Vogel, policyrådgivare klimat.

Ärkebiskop Antje Jackelén kommer att vara med på klimatmötet. Bland annat ska hon medverka i en ekumenisk gudstjänst i Notre Dame, och föra samtal med kyrkoledare samt representanter från olika länders delegationer.

– Nu är det dags att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion - allt som är uttryck för människans värdighet - samverkar. Vi behöver ett hopp som frigör handlingskraft. En klimatsmart värld kan vara en lyckligare värld, säger ärkebiskopen.

Klimatförändringarna är i grunden en fråga om global rättvisa.

– De måste hanteras som en del av mänsklighetens dubbla utmaning – att hejda klimatförändringarna samtidigt som miljarder människor ges möjlighet till utveckling, bort från fattigdom och förtryck, säger Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling.

70 klimatambassadörer åker till Stockholm

På grund av säkerhetsläget i Paris kommer de 70 klimatambassadörerna från Svenska kyrkan och Diakonia inte åka till Paris som planerat.

De kommer istället delta i klimatmarschen ”Tillsammans för klimatet", en av ungefär 2000 klimatmarscher som äger rum den 29 november runt om i världen. Under 2015 har kampanjen för klimaträttvisa ACT now for climatejustice haft som mål att samla in 20 000 namnunderskrifter i Sverige för ett rättvist och ambitiöst klimatavtal. 

Målet överträffades och på onsdagen överlämnades 26 536 namn till statsminister Stefan Löfven.