Prästen Olof Olsson står utomhus och håller gudstjänst med en bibel i handen.
Foto: Marie Olsson

Svenska kyrkan i Rom: Bland nunnor, hemlösa och ovana kyrkobesökare

Olof Olsson är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Rom, en församling med stort diakonalt arbete. Han berättar om de stora omställningar församlingen gjort under pandemin

Olof Olsson är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Rom, en församling med stort diakonalt fokus och brett ekumeniskt samarbete. Under pandemin har Olof och hans medarbetare ställt om till en stor digital närvaro.

– Vi har behövt bli uppfinningsrika och hitta nya sätt att arbeta på, berättar Olof. Över en natt blev det lockdown och vi satt instängda. 

En av de första sakerna de gjorde när pandemin slog till, var att ringa runt till alla församlingsbor som de visste behövde extra stöd. Det har hunnit bli många samtal på telefon och via Zoom. Det var inte bara ensamma, äldre eller sjuka personer som behövde deras stöd. Även trångbodda barnfamiljer, som kanske saknar en balkong och inte kunnat ta sig ut med barnen, har behövt få prata av sig och dela lite av all oro och frustration. 

Idag har de nästan alla sina verksamheter tillgängliga digitalt; andakter, gudstjänster, bokcirklar, möten, barngrupper, öppet hus via Zoom samt mötesplatser för samtal. Man har även genomfört en digital julbasar. 

De har genom detta lyckas samla in lika mycket pengar som deras vanliga julbasar brukar dra in, vilket de glädjer sig mycket över. Julbasaren är som för de flesta utlandskyrkor en viktig inkomstkälla för församlingens verksamhet och i tider av nedragning och större behov av insamlade medel, är varje euro viktig.

 – Det har varit väldigt uppskattat att vi genom detta även har kunnat nå en stor del av församlingen som annars inte haft möjlighet att komma till Rom och vår verksamhet här. 

Läs hela intervjun med Olof Olsson, kyrkoherde i Rom