Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan i Paris lämnar över flyktingarbetet till det franska samhället

Under två år har den svenska församlingen i Paris arbetat med att stödja afghanska flyktingar som kommit från Sverige. Den 1 juni 2019 lämnar de över arbetet till det franska civilsamhället. På så vis får flyktingarna ett mer varaktigt stöd.

Det finns flera anledningar till att församlingen i Paris lämnar över ansvaret för de afghanska unga män som, när de inte fått asyl i Sverige, sökt sig till Frankrike och svenska kyrkan där. Församlingen skriver på sin webbplats: 

Anledningarna till att vi idag lämnar över ansvaret är flera: Vi ser att kraven ökar på professionellt stöd till de unga flyktingarna. Samtidigt blir vi färre anställda och kommer att få sämre möjligheter att ge ett bra stöd.

Ökade krav och hållbarhet bakom förändringen

Vi tror också att de afghanska flyktingarna får ett mer varaktigt stöd genom det franska civilsamhället än genom Svenska kyrkan i Paris. Det blir en styrka att flera olika instanser i det franska samhället finns för dem.

Det finns också faktorer i fransk lag som gör det omöjligt för församlingen att fortsätta arbetet i dess nuvarande form. Vi samverkar med aktörer i det franska samhället och lämnar över stafettpinnen på detta sätt: 

  • Vår vänförsamling, den protestantiska församlingen Saint Jean i Paris, kommer att ta emot unga afghaner som söker ett kristet sammanhang. Saint Jean hjälper de unga att integreras i det franska samhället.
  • Tillsammans med Saint Jean har vi knutit kontakt med La Cimade, en organisation som på ett professionellt sätt ger råd och vägledning i asylprocesser.
  • När det gäller sådant som flyktingarna hittills kunnat få hjälp med i Sofiaförsamlingen, hjälper vi dem vidare till platser i Paris där de också i fortsättningen kan få all den hjälp de fått hos oss.

Samtal, själavård och även språkcafé en gång i veckan fortsätter vi med. 

I stort sett varje dag då kyrkan varit öppen har flyktingar stått vid porten och sökt en plats att vara på och få hjälp. Det har blivit tydligt vad en utlandskyrka kan betyda för utsatta människor och vilka fantastiska saker vi kan göra tillsammans. Vi är mycket tacksamma för allt det som gjorts och givits från Sverige.

Läs mer hos Svenska kyrkan i Paris.