Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan i Paris lämnar över praktiskt flyktingstöd till det franska samhället

Under två års tid har Svenska kyrkan i Paris gett mycket praktisk hjälp och rådgivning till de afghanska pojkar som sökt sig till dem efter att ha lämnat Sverige. Nu måste de av flera skäl dra ned på dessa praktiska delar. Men de fortsätter att ha ett starkt engagemang för de afghanska pojkarna och arbetar vidare med sitt uppskattade språkcafé.

Svenska kyrkan i Paris har varit en fast punkt och en mötesplats för många av de afghanska ungdomar som lämnat Sverige när de trott att de ska få avslag på sina asylansökningar.  

Anledningen till att så många sökt sig just till Svenska kyrkan i Paris hänger ihop med att församlingar i Sverige har engagerat sig lokalt i orter där ungdomarna bott. Dessutom är förstås det svenska språket viktigt, de flesta flyktingarna talar ingen franska alls när de kommer, men däremot bra svenska.

Mycket hjälp och stöd från församlingen

Församlingen i Paris har bland annat delat ut kläder och mat, hjälpt till att översätta dokument, erbjudit killarna möjligheter att duscha och drivit ett språkcafé. Tack vare gåvor har de haft en anställd person, Sara Brachet, som uteslutande ägnat sig åt att vägleda och stötta killarna.

Flera skäl till förändrat arbetssätt

Nu har Svenska kyrkan i Paris beslutat att från sommaren 2019 i större utsträckning hänvisa de afghanska flyktingpojkar till det franska samhället för stöd. Det gör de av flera skäl: 

  • Det har visat sig att den franska lagstiftningen inte ger församlingen laglig rätt att arbeta med flyktingmottagning som hittills. Jurister har gett församlingen rådet att inte fortsätta arbeta som de gjort.
  • Personalsituationen gör att församlingen känner att de inte räcker till, från hösten 2019 är de färre anställda.
  • Församlingen ser att de afghanska ungdomar behöver ett professionellt och varaktigt stöd. Det kan de få exempelvis genom franska organisationen La Cimade, som på ett professionellt sätt ger råd och vägledning i asylprocesser.
  • Det finns goda möjligheter för de afghanska ungdomarna att få kläder, mat, möjlighet att duscha och tvätta kläder samt trygga ställen att vara på av det franska samhället.
  • Vänförsamlingen den franska församlingen Saint Jean kan hjälpa killarna att integreras i det franska samhället. Också de har ett språkcafé. 

Anställda i Svenska kyrkan i Paris tror att den förändring de nu på ett sätt tvingas till samtidigt kan vara bättre för killarna. De behöver komma in i den franska processen, in i det franska samhället. De behöver lära sig hur det här samhället fungerar, hur asylprocessen ser ut här, och hur man ”tar sig fram” i Paris.

Deras framtid är i Frankrike nu när Sverige har nekat dem uppehållstillstånd, deras språk måste bli franska och ju fortare de lär sig desto bättre. 

Församlingen har fått många ekonomiska bidrag från Sverige  under de år som gått. Pengarna har använts till lön för Sara Brachet som varit anställd för att hjälpa flyktingkillarna, till en kafévagn med fika och till rena underkläder och deodoranter etcetera. 

De pengar som finns kvar är fortfarande öronmärkta för flyktingkillarna och kommer att användas för dem. 

Församlingen fortsätter med sitt språkcafé där volontärer i församlingen hjälper till att lära ut franska på svenska. 

Organisationen La Cimade

Församlingen Saint Jean