Stöd till konfliktdrabbade i Kongo

Nyhet Publicerad Ändrad

Över 2,4 miljoner människor, varav hälften barn, är direkt drabbade av det pågående våldet och konflikterna i Demokratiska republiken Kongo. Behovet av humanitärt bistånd är akut. Act Svenska kyrkan stöder nu insatser för ca 50 000 personer av de värst drabbade.

Kasai-provinserna i Demokratiska republiken Kongo upplever en av de allvarligaste kriserna i sin historia och befinner sig i en komplex nödsituation. Våldsamma etniska konflikter har orsakat en aldrig tidigare skådad massiv befolkningsförskjutning inom och utanför de fem provinserna i området Great Kasai. Sommaren 2017 rapporterades att 1,4 miljoner människor hade tvingats fly från sina hem på grund av våldet.

Enligt rapporter från bl a UNICEF är nu 2,4 miljoner människor, varav hälften barn, direkt drabbade och har behov av humanitärt bistånd. Nästan alla samhällssektorer är påverkade och kräver omfattande akut- och återhämtningsinsatser. Barn, gravida och ammande kvinnor har alarmerande undernäringsnivåer och de som flytt från sina hem har stora grundläggande behov för att klara sin överlevnad.

Stöd till 50 000 personer

Insatserna för de drabbade omfattar totalt ca 50 000 personer, varav 4.115 barn som drabbats av svår undernäring, samt 495 ammande mödrar och gravida kvinnor.

Svenska kyrkans stöd går till:

  • Tält och andra förnödenheter till personer vars hus har bränts ner, eller som tvingats fly undan konflikterna.
  • Livsmedel, vatten, sanitet och hygien.
  • Utbildning och psykosocialt stöd till övergivna och föräldralösa barn. Många är traumatiserade efter att ha sett sina föräldrar bli dödade eller själva blivit rekryterade av beväpnade grupper.
  • Försörjningsåtgärder.
  • Arbete för fredlig samexistens i konfliktdrabbade områden.
  • Insatserna görs inom ramen för [ACT-alliansen](http://actalliance.org/) och uppgår till sammanlagt 3,1 miljoner kronor, till största delen SIDA-medel.