Status, relationer och framtid viktigast för 14-åringar

Nyhet Publicerad Ändrad

Vad händer om Donald Trump blir president i USA? Vad ska jag bli i framtiden? Vem är egentligen en riktig vän? Det är några av de frågor som dagens fjortonåringar ställer sig, enligt en ny rapport som tagits fram av Ungdomsbarometern och antropologen Katarina Graffman på uppdrag av Svenska kyrkan.

Rapporten Unga tankar 2016, som bygger på djupintervjuer och enkätfrågor, utforskar och kartlägger vad fjortonåringar i Sverige funderar på – vilka frågor som upptar deras tid. Rapporten är bland annat tänkt att fungera som ett samtida diskussionsunderlag för alla de ungdomar som varje år diskuterar livets små och stora frågor i Svenska kyrkans konfirmationsgrupper.

Rapporten visar att det framför allt är fyra teman som är särskilt viktiga för fjortonåringarna – framtid, status, vänskap och tillit. Även existentiella ämnen som meningen med livet och vad som händer efter döden finns bland de femton vanligaste frågeställningarna.

Framtiden viktigast

”Vad ska jag bli i framtiden?” är den fråga som fjortonåringarna funderar allra mest på. Att skapa sig en meningsfull och kul sysselsättning är av stor betydelse. Men även frågor som handlar om status, som ”Hur kan jag få ett jobb som är kul och välbetalt?” och ”Hur blir jag rik?”, ligger bland de fem vanligaste funderingarna, före ämnen som miljö och omvärld.

– Fjortonårsåldern är en brytningstid mellan barn och vuxen. Ungdomarna börjar tänka längre bort än till sommarlovet och fundera över sitt yrkesval, säger Anna Lundgren, präst och konfirmandsansvarig i Svenska kyrkan.

Många funderar på vänskap och tillit

Ett annat viktigt område är vänskap och tillit. Cirka en fjärdedel av fjortonåringarna funderar varje dag på frågor som ”Vem kan jag lita på?”, ”Vem är egentligen en riktig vän?” och ”Kan jag alltid vara mig själv?”.

– Det här är frågor där svaren inte går att googla sig fram till. En del frågeställningar ryms kanske inte heller i vardagliga samtal med kompisar eller hemma. Här är konfirmationen en mötesplats där man får hjälp att formulera det man tänker och känner, lära känna sig själv och förstår hur andra tänker, säger Anna Lundgren. 

Om konfirmation

Varje år konfirmeras omkring 30 000 fjortonåringar i Svenska kyrkans församlingar. Konfirmandens egen livserfarenhet och funderingar står i centrum. Under konfirmationen får man diskutera livets små och stora frågor tillsammans med jämnåriga och äldre och komma underfund med vad man själv tycker. Man behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Under konfirmationstiden ges möjlighet till samtal om livet och samtidigt kunskap om den kristna tron och dess värdegrund.

Läs mer