Valborgsmässofirande i Svenska kyrkan i Florida
Foto: Svenska kyrkan i Florida

Snart tio år med Svenska kyrkan i Florida

Det bor 40 000 svenskar i Florida. Här finns gudstjänster på svenska och mycket mer. I december 2019 är det tio år sedan församlingen startade.

– Vår kyrka är en mötesplatser för alla åldrar det är en trygg plats där det ges möjlighet till bön, samtal och gemenskap. Det berättar Petra Graeff som är med och samordnar Svenska kyrkans verksamhet. 

Svenska kyrkan i Florida startade sin verksamhet i december 2009, snart tioårsjubileum alltså!  Det bor ca 40.000 svenskar i Florida.

Psalmer, gospel och svensk folkmusik

– Vi erbjuder regelbundna gudstjänster för svenskar i Florida. Under gudstjänsterna och även på andra event medverkar vår kör på 15 personer. Kören har en varierande repertoar, från kyrkans psalmer, gospel och svensk folkmusik. Vi anordnar bland annat fundraising-konserter en gång om året.  

Samlar in pengar till sin verksamhet

Fundraising innebär att Svenska kyrkan i Florida liksom de andra utlandskyrkorna själva samlar in en stor del av de pengar de behöver för sin verksamhet. 

– En av våra stora och lyckade fundraising-event under året är kyrkans golf-turnering. Där stödjer svenska och amerikanska företagare och många privatpersoner oss. Ett etablerat event som återkommer varje år och som för med sej ett mycket lyckat resultat. Årets golfturnering blir den 28 oktober.

Församlingen erbjuder barn- och föräldragrupper, bokklubbar och firar svenska traditioner

– Förutom gudstjänster erbjuder vi barn- och föräldragrupper, bokklubbar,  ärtsoppekväll och andra event under åretslopp., berättar Petra Graeff. Vi firar alla svenska traditioner som till exempel Valborg, midsommar, Lucia m.m. 

Svenska kyrkan i Florida arbetar utåtriktat och finns med där svenskar träffas i olika sammanhang. De samarbetar med Svenska skolan, SWEA, Svenska Handelskammaren och Svenska konsulatet. 

Läs mer på Svenska kyrkan i Floridas egen webbplats.