Man sitter o pratar framför en altaring.

Se människan samtal med Tomas Sjödin

Varje torsdag under året lyfter vi fram ett samtal från Se människan, Svenska kyrkans scen på bokmässan. Veckans samtal är med Tomas Sjödin.

Tomas Sjödin

Så mycket förstånd, klokskap och mod föds ur stillheten och tystnaden, skriver pastor Tomas Sjödin, aktuell med Ljudet av tystnad , en personlig berättelse om konsten att värna det inre livets helhet i en fragmentariserad tid. Ett samtal om tystnaden under ledning av Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor, domkyrkokaplan i Lund.

https://semanniskan.libsyn.com/152020-tomas-sjdin-och-lena-sjstrand

https://www.youtube.com/watch?v=-PSakfbGMz0

Veckans samtal från Se människan